8 zekere redenen voor een loonsanctie

In 2011 kostten loonsancties het bedrijfsleven € 114.298.800,- *)
Eerlijk gezegd vind ik dat zonde van het geld, een loonsanctie is namelijk in veel gevallen te voorkomen.
*) Voor de snelle rekenaars: 4.948 loonsancties * 70% van gemiddeld € 33.000 = € 114.298.800,-

Voor mij 114 miljoen redenen om mijn kennis over het voorkómen van loonsancties samen te vatten in een e-boek, zodat u daar uw voordeel mee kunt doen. Ik bespreek de 8 meest voorkomende redenen van loonsancties en hoe u hierop in kunt spelen.

Wat is een loonsanctie ook alweergeld

Als een werknemer bijna twee jaar ziek is, vraagt hij of zij een WIA-uitkering aan bij het UWV. Wanneer blijkt dat het dossier niet volledig is en/of er is onvoldoende gedaan om de werknemer te re-integreren, volgt een loonsanctie. Daarmee is de werkgever verplicht om nog een jaar 70% van het loon door te betalen.

De 8 zekere redenen voor een loonsanctie

1.   Volg de poortwachterstappen niet
Het lijkt een inkopper, maar toch is het niet volgen van de Poortwachterstappen een veel voorkomende reden voor het UWV om een loonsanctie uit te delen. UWV beoordeelt of de re-integratie-inspanningen hebben geleid tot een bevredigend resultaat. Bij een te laat opgestelde Probleemanalyse en Plan van aanpak loopt u het risico op een loonsanctie als daardoor re-integratiekansen gemist zijn.

Oplossing
Volg de stappen uit de Wet verbetering poortwachter trouw. Stel een Plan van aanpak op en voer dit ook uit. Lees de Poortwachterstappen er nog eens op na.

2.   U levert een onvolledig re-integratieverslag in
Na 89 weken ziekte vraagt de werknemer de WIA-uitkering aan en stuurt dan het re-integratieverslag (RIV) in aan het UWV. Wanneer het verslag niet compleet is, volgt de administratieve loonsanctie. U krijgt dan nog wel tijd om het dossier aan te vullen, maar wat er niet is kunt u niet geven … In 2011 goed voor 2.431 sancties!

Het RIV bevat minimaal de volgende documenten:

Wilt u verder lezen, meldt u zich dan aan voor de maandelijkse Verzuimtips. U ontvangt na bevestiging automatisch het complete e-boek.