Regelmatig publiceer ik waardevolle tips en inzichten om uw verzuimkosten te verlagen.
Wilt u als eerste op de hoogte zijn? Schrijft u zich dan in voor de Verzuimtips van Wijzer in Verzuim.
Als bonus krijgt u het e-boek 8 zekere redenen voor een loonsanctie cadeau.

Het copyright van de Verzuimtips berust bij Wijzer in Verzuim. Wilt u teksten gebruiken, neem dan contact op via 06-22243929.

Categorie archief: Verzuimtips

Update Premienota Werkhervattingskas:
7 controles die u niet mag missen

De Modernisering van de Ziektewet heeft grote gevolgen voor organisaties bij wie weleens een werknemer ziek uit dienst is gegaan. Vanaf 2014 betaalt u een extra premie voor uw zieke ex-werknemers. Of de werknemer nu 1 dag, 10 maanden of 16 jaar voor u heeft gewerkt maakt hierbij geen verschil.

Premienota Werkhervattingskas: betalen voor zieke ex-werknemers

U heeft van de Belastingdienst de “Beschikking Loonheffingen Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas (Whk)” ontvangen. Deze aanslag laat u betalen voor alle (ex-)werknemers die ziek bij u uit dienst zijn gegaan. Het gaat om forse bedragen, dus het is raadzaam de beschikking goed te controleren en eventuele fouten eruit te halen. Anders loopt u het risico dat een onterecht toegerekende uitkering u duizenden euro’s kost.

Welke controles moet u uitvoeren om niet te veel te betalen?

Gebruik voor de controle het handige e-boek van Wijzer in Verzuim. In dit e-boek staan 7 stappen die u niet mag missen bij de controle van de premienota Werkhervattingskas.

Vraag nu direct het e-boek aan en weet welke 7 controles u niet mag missen.

(update 8 december 2014)

Waarborg

Ik zal uw e-mailadres nooit aan anderen geven en u kunt zich eenvoudig weer afmelden.

Twitterspreekuur verzuim

17-09-2014

Heeft u de nota “Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2015” van het UWV over de Werkhervattingskaspremies (Whk) al gelezen? Of vindt u het toch een beetje taaie kost?

Stel uw vragen tijdens het Twitterspreekuur #verzuim op woensdagmiddag 17 september 2014 van 15.00 – 16.00 uur. Stel uw vraag via @margreetkuhne in maximaal 140 tekens, u krijgt antwoord in maximaal 140 tekens.

Voor mij is dit ook een nieuwe ervaring; wetgeving (met een managementsamenvatting van meer dan 4.000 tekens) versimpelen in een FAQ van 280 tekens. Vanmiddag weten we of het lukt!

Hartelijke groet,
Margreet Kühne

PS Leest u dit bericht pas later? Geen probleem, stel alsnog uw vraag op Twitter via @margreetkuhne en ook dan krijgt u uw antwoord in max. 140 tekens, zonder instant-reply-garantie 😉

Strategisch werken aan verzuimreductie

Verzuim verlagen kun je op verschillende manieren aanpakken, maar wat is voor uw organisatie de beste methode?

De basis van verzuimkostenbeheersing is een heldere verzuiminfrastructuur van uw organisatie. Zo kunt u beter bepalen welke acties en investeringen zinvol zijn om de verzuimkosten te verlagen.

Wat is een verzuiminfrastructuur eigenlijk? En hoe kunt u de verkregen inzichten strategisch inzetten? Daarover vertel ik u graag meer.

Wat is een verzuiminfrastructuur

De verzuiminfrastructuur van een bedrijf is een driedimensionale weergave van het verzuim binnen de organisatie. U verzamelt de verzuimgegevens en maakt rapportages op verschillende niveaus. U kunt denken aan:

√ verzuim naar verzuimduur
√ verzuim per afdeling
√ verzuim per beroepsgroep naar lengte dienstverband
√ verzuim per regio
√ verzuim naar geslacht en leeftijd

Uiteraard kunnen voor uw organisatie andere factoren een rol spelen waardoor een andere indeling wenselijk is. Wanneer u de verzuimgegevens op deze manier verzamelt en presenteert, krijgt u een scherp beeld van de werkelijke verzuimproblematiek. En pas dan kunt u gerichte acties inzetten om uw verzuimkosten te verlagen.

Hoe ziet een verzuiminfrastructuur eruit

Hieronder een uitgewerkt voorbeeld van de verzuiminfrastructuur naar verzuimduur. De analyse van de verzuimduur gaat als volgt: u splitst het verzuim uit naar kort, middellang, lang en extra lang verzuim.

Kort verzuim: <8 dagen
Middellang verzuim: 8-42 dagen
Lang verzuim: 43-365 dagen
Extra lang verzuim: >365 dagen

En soms, ja soms, kom je een werkgever tegen die werknemers langer dan twee jaar ziek laat zijn zonder dat er een WIA-keuring geweest is. Dat heet “te lang verzuim” en is per definitie onnodig. In een schema ziet dit er zo uit:

aantal verzuimdagen naar duur verzuim

aantal verzuimdagen

verzuim percentage

in % van totaal

directe verzuimkosten

kort verzuim

1.610

0,74%

12,95%

€ 161.000,00

middellang verzuim

1.217

0,56%

9,79%

€ 121.700,00

lang verzuim

6.769

3,11%

54,43%

€ 676.900,00

extra lang verzuim

2.060

0,95%

16,56%

€ 185.400,00

te lang verzuim (> 730 dagen)

781

0,36%

6,28%

€ 70.290,00

12.437

5,72%

100,00%

€ 1.215.290,00

Direct is duidelijk waar de hoogste kosten zitten, maar ook waar onnodig kosten gemaakt worden.

NB De directe verzuimkosten relateert u niet aan het verzuimpercentage vermenigvuldigd met het gemiddelde salaris. Een echt goede verzuiminfrastructuur koppelt de werkelijke salarisgegevens van de verzuimende werknemers aan hun eigen verzuimdagen.

Tip

Zet in uw verzuimoverzichten altijd het BSN van de werknemer. Als u daarnaast ook een salarislijst met BSN hebt, zijn deze gegevens heel makkelijk te koppelen via Excel.

Hoe zet u de verkregen informatie strategisch in

Een verzuiminfrastructuur laat zien welke knelpunten uw organisatie heeft als het gaat om verzuim. U ziet waar het meeste verzuim met de meeste kosten plaatsvindt. En zet hier nu eens het budget naast. Ziet u een verband tussen waar de kosten gemaakt worden en waar het verzuimbudget aan opgaat?

Zorg dat u altijd voldoende budget heeft om de benodigde acties uit de Wet verbetering poortwachter in te zetten. Als het budget al op is aan preventieve maatregelen waardoor u geen arbeidsdeskundig onderzoek meer in kunt zetten moet u zich afvragen of de organisatie de juiste prioriteiten stelt.

Tip

Leg altijd een relatie tussen de verzuimkosten en het arbobudget. Hou er rekening mee dat elk langdurig verzuimdossier maatwerk in re-integratie-inspanningen met zich meebrengt.

Neem gerust contact met mij op voor een heldere verzuiminfrastructuur van úw organisatie.

Liever zelf doen en toch een klein beetje hulp nodig? Meldt u zich dan aan voor de persoonlijke Workshop Verzuiminfrastructuur opzetten.

Bel 026-2022155
Mail naar info@wijzerinverzuim.nl
Of check onze contactpagina