Modernisering Ziektewet 2015

De Modernisering van de Ziektewet heeft grote gevolgen voor organisaties bij wie weleens een werknemer ziek uit dienst is gegaan. Vanaf 2014 betaalt u namelijk een extra gedifferentieerde premie voor uw zieke ex-werknemers. Of de werknemer nu 1 dag, 10 maanden of 16 jaar voor u heeft gewerkt maakt hierbij geen verschil.

Welke ZW-flexpremie geldt voor úw organisatie in 2015?

Alle Ziektewet-uitkeringen aan uw ex-werknemers afgezet tegen uw totale loonsom bepalen uw individuele werkgeversrisico. Wanneer u méér dan gemiddeld instroom in de Ziektewet veroorzaakt, betaalt u een opslag. Doet u het beter dan gemiddeld, ontvangt u een korting. De uiteindelijke premie die u betaalt, is een samenspel tussen uitkeringen, gemiddelden en uw sector.
aanvraag premieberekening whk 2015
De “Beschikking loonheffingen gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas” 2014 heeft u ontvangen. En aan uw boekhouder gegeven. U wist immers hoeveel premie u ging betalen. Maar wat is nu uw financiële belang? Wijzer in Verzuim maakt dit graag voor u inzichtelijk. Hieronder ziet u een voorbeeld.

rekenvoorbeeld gedifferentieerde premie whk 2015

Deze berekening en het financiële inzicht wat u krijgt, helpt u om een keuze te maken om zich te nader te laten adviseren over wel of geen Eigenrisicodrager te worden voor Ziektewet en/of WGA. Indien gewenst, breng ik u graag in verbinding met een assurantie-adviseur met Wft-vergunning op het gebied van Inkomensverzekeringen.

Lees ook het e-boek “7 stappen om uw gedifferentieerde premie Whk te controleren”

Controleren is beter dan te veel betalen

Het UWV geeft aan de Belastingdienst door wie van uw ex-werknemers een Ziektewet-uitkering hebben ontvangen die voor uw rekening komt. U betaalt een gedifferentieerde ZW-flexpremie aan de Belastingdienst. Hetzelfde geldt voor WGA-uitkeringen die vanaf 1 januari 2012 aan uw ex-werknemers zijn toegekend.

Net als bij de WGA-nota kunt u er niet blind van uitgaan dat de toerekeningen correct zullen zijn. Er zijn partijen die beweren dat de foutmarge oploopt tot 35%. Inmiddels kan ik uit eigen ervaring vertellen dat ruim 40% van de door mij ingediende bezwaren hebben geleid tot een herziening van de premie! Ik help ook u graag bij de controle van uw beschikkingen.

advies modernisering ziektewet

Achtergrondinformatie

Meer achtergronden van de Modernisering van de Ziektewet leest u hier.