Tagarchief: casemanagement

De Verzuimpolitie – deel lll

Zembla heeft weer wat losgemaakt. Medische gegevens die ongeoorloofd in verkeerde handen vallen is niet goed te praten. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en re-integratie van uw zieke werknemers. Hoe kunt u hieraan vormgeven zonder de privacyregels te schenden? Wijzer in Verzuim geeft u een aantal tips.

Welke gegevens mag u aan uw werknemer vragen

Bij de ziekmelding mag u niet aan uw werknemer vragen naar de aard van de aandoening. De vragen die u wel mag stellen wanneer uw werknemer zich ziekmeldt: Lees verder

12 jaar betalen voor 1 dag werk? Het kan!

Er was eens een werkgever …
zondie een mooie opdracht binnenhaalde. Hij ziet de toekomst zonnig in. Voor deze klus heeft hij zelfs extra mankracht nodig, dus een advertentie is zo gezet. Uiteraard zijn de vacatures snel vervuld en vol energie gaat hij aan de slag. Jan is een van de tijdelijke krachten. Zijn vorige werkgever heeft de crisis niet overleefd, dus Jan is blij dat hij aan de slag kan.

bewolktDan slaat het noodlot toe …
Op weg naar huis van zijn eerste werkdag raakt Jan betrokken bij een eenzijdig auto-ongeluk. Na maanden van revalidatie is duidelijk dat Jan het zwaar fysieke werk niet meer zal kunnen doen. Er staat hem een WGA-uitkering wegens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid te wachten.

De werkgever heeft uiteraard snel vervanging geregeld voor Jan, want het werk gaat door. En Jan heeft ‘logischerwijs’ zijn proeftijd niet overleefd.

Twee jaar later …
bliksemDe Belastingdienst staat op de stoep van de werkgever. Of de werkgever even de ziektewetuitkering van Jan wil terugbetalen. Pardon? Ja zei de Belastinginspecteur, u weet wel, de Modernisering van de Ziektewet. Over twee jaar kom ik ook bij u langs met de gedifferentieerde premienota voor de WGA-uitkering van Jan.

En de werkgever betaalde nog lang en (on)gelukkig.

Ha zegt u, sprookjes bestaan niet? In dit geval is het bittere ernst. Onze overheid is in dit verhaal de boze heks en heeft met de invoering van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa ofwel Modernisering Ziektewet) de rekening van een groep zieke vangnetters bij de werkgever neergelegd: 2 jaar Ziektewet en 10 jaar WGA.

Bent u werkgever met een loonsom van meer dan € 3 miljoen dan is de rekening van de ziektewet- én WGA-uitkeringen volledig voor u, voor werkgevers met een loonsom kleiner dan ca. € 300.000 wordt de nota over alle werkgevers in uw sector omgeslagen.

Wat merkt u nu al van de Modernisering van de Ziektewet?

Nog vrij weinig, alleen de sp(r)ookverhalen van adviseurs Sociale Zekerheid die zeggen dat er veel kosten op u afkomen. In tijd gaat het volgende gebeuren:

Lees verder

8 zekere redenen voor een loonsanctie

In 2011 kostten loonsancties het bedrijfsleven € 114.298.800,- *)
Eerlijk gezegd vind ik dat zonde van het geld, een loonsanctie is namelijk in veel gevallen te voorkomen.
*) Voor de snelle rekenaars: 4.948 loonsancties * 70% van gemiddeld € 33.000 = € 114.298.800,-

Voor mij 114 miljoen redenen om mijn kennis over het voorkómen van loonsancties samen te vatten in een e-boek, zodat u daar uw voordeel mee kunt doen. Ik bespreek de 8 meest voorkomende redenen van loonsancties en hoe u hierop in kunt spelen.

Wat is een loonsanctie ook alweergeld

Als een werknemer bijna twee jaar ziek is, vraagt hij of zij een WIA-uitkering aan bij het UWV. Wanneer blijkt dat het dossier niet volledig is en/of er is onvoldoende gedaan om de werknemer te re-integreren, volgt een loonsanctie. Daarmee is de werkgever verplicht om nog een jaar 70% van het loon door te betalen.

De 8 zekere redenen voor een loonsanctie

1.   Volg de poortwachterstappen niet
Het lijkt een inkopper, maar toch is het niet volgen van de Poortwachterstappen een veel voorkomende reden voor het UWV om een loonsanctie uit te delen. UWV beoordeelt of de re-integratie-inspanningen hebben geleid tot een bevredigend resultaat. Bij een te laat opgestelde Probleemanalyse en Plan van aanpak loopt u het risico op een loonsanctie als daardoor re-integratiekansen gemist zijn.

Oplossing
Volg de stappen uit de Wet verbetering poortwachter trouw. Stel een Plan van aanpak op en voer dit ook uit. Lees de Poortwachterstappen er nog eens op na.

2.   U levert een onvolledig re-integratieverslag in
Na 89 weken ziekte vraagt de werknemer de WIA-uitkering aan en stuurt dan het re-integratieverslag (RIV) in aan het UWV. Wanneer het verslag niet compleet is, volgt de administratieve loonsanctie. U krijgt dan nog wel tijd om het dossier aan te vullen, maar wat er niet is kunt u niet geven … In 2011 goed voor 2.431 sancties!

Het RIV bevat minimaal de volgende documenten:

Wilt u verder lezen, meldt u zich dan aan voor de maandelijkse Verzuimtips. U ontvangt na bevestiging automatisch het complete e-boek.