Tagarchief: re-integratie

Prikkelwerking WIA: beter laat dan nooit?

In de Commissievergadering SZW van 3 oktober 2013 kwam de Prikkelwerking WIA aan bod. Naar mijn idee is hier te kort bij stilgestaan en hebben de raadsleden kansen laten liggen.

Wat houdt de Prikkelwerking WIA in

Iedereen die gedeeltelijk geschikt is om te werken, zal er alles aan moeten doen om die restverdiencapaciteit (rvc) te benutten. De WGA kent hiervoor een prikkel: benut je je rvc, heb je recht op een loonaanvullingsuitkering, en anders krijg je een vervolguitkering (vvu).

geldPraktijkvoorbeeld:
David is 50% arbeidsgeschikt, zijn inkomen bedroeg voorheen € 30.000. Hiermee is zijn restverdiencapaciteit € 15.000. Wanneer hij dit daadwerkelijk verdient, bedraagt zijn totale inkomen Lees verder

GDBM

Geeft uw bedrijfsarts aan dat uw werknemer geen mogelijkheden heeft om het werk te hervatten? Wees dan alert op de periode dat dit voortduurt. Er zijn maar een beperkt aantal situaties waarin UWV akkoord gaat met het staken van re-integratieactiviteiten.

Er is alleen sprake van Geen Duurzaam Benutbare Mogelijkheden (GDBM) wanneer:

  • er sprake is van opname in een ziekenhuis of instelling
  • de werknemer bedlegerig is
  • een aanzienlijke verslechtering van de gezondheid te verwachten is binnen 3 maanden (bv. door een chemokuur)
  • de levensverwachting zodanig slecht is dat er binnen afzienbare termijn geen arbeidsmogelijkheden meer zijn
  • de werknemer lichamelijk of psychisch niet zelfredzaam is

Voor de liefhebber hierbij de link naar de betreffende wettekst:
artikel 2 lid 5 Schattingsbesluit Arbeidsongeschiktheidswetten

Overigens, als de GDBM terecht gesteld is en de kans op herstel is uitgesloten, overweeg dan om een vervroegde IVA-uitkering aan te vragen.

De Verzuimpolitie – deel lll

Zembla heeft weer wat losgemaakt. Medische gegevens die ongeoorloofd in verkeerde handen vallen is niet goed te praten. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en re-integratie van uw zieke werknemers. Hoe kunt u hieraan vormgeven zonder de privacyregels te schenden? Wijzer in Verzuim geeft u een aantal tips.

Welke gegevens mag u aan uw werknemer vragen

Bij de ziekmelding mag u niet aan uw werknemer vragen naar de aard van de aandoening. De vragen die u wel mag stellen wanneer uw werknemer zich ziekmeldt: Lees verder