Tagarchief: bedrijfsarts

GDBM

Geeft uw bedrijfsarts aan dat uw werknemer geen mogelijkheden heeft om het werk te hervatten? Wees dan alert op de periode dat dit voortduurt. Er zijn maar een beperkt aantal situaties waarin UWV akkoord gaat met het staken van re-integratieactiviteiten.

Er is alleen sprake van Geen Duurzaam Benutbare Mogelijkheden (GDBM) wanneer:

  • er sprake is van opname in een ziekenhuis of instelling
  • de werknemer bedlegerig is
  • een aanzienlijke verslechtering van de gezondheid te verwachten is binnen 3 maanden (bv. door een chemokuur)
  • de levensverwachting zodanig slecht is dat er binnen afzienbare termijn geen arbeidsmogelijkheden meer zijn
  • de werknemer lichamelijk of psychisch niet zelfredzaam is

Voor de liefhebber hierbij de link naar de betreffende wettekst:
artikel 2 lid 5 Schattingsbesluit Arbeidsongeschiktheidswetten

Overigens, als de GDBM terecht gesteld is en de kans op herstel is uitgesloten, overweeg dan om een vervroegde IVA-uitkering aan te vragen.

De Verzuimpolitie – deel lll

Zembla heeft weer wat losgemaakt. Medische gegevens die ongeoorloofd in verkeerde handen vallen is niet goed te praten. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en re-integratie van uw zieke werknemers. Hoe kunt u hieraan vormgeven zonder de privacyregels te schenden? Wijzer in Verzuim geeft u een aantal tips.

Welke gegevens mag u aan uw werknemer vragen

Bij de ziekmelding mag u niet aan uw werknemer vragen naar de aard van de aandoening. De vragen die u wel mag stellen wanneer uw werknemer zich ziekmeldt: Lees verder

Hoe realistisch is een vervroegde IVA?

Tussen de 3e en 68e week van ziekte kan een werknemer een vervroegde IVA-uitkering aanvragen. U kunt de IVA-uitkering in mindering brengen op uw loondoorbetalingsverplichting, het levert u dus direct geld op. Én een IVA-uitkering wordt, in tegenstelling tot een WGA-uitkering, niet aan u doorbelast. Om voor een vervroegde IVA in aanmerking te komen, is de enige voorwaarde naast volledige arbeidsongeschiktheid: de kans op herstel is nihil.

Daarom ben ik ervan overtuigd dat vervroegde IVA een leuke theorie is die in de praktijk nauwelijks toepasbaar is. Kunt u zich voorstellen hoe het is om ongeneeslijk ziek te zijn? Ben je er dan binnen anderhalf jaar aan toe om je te realiseren, laat staan te áccepteren, dat herstel uitgesloten is? Dan is het indienen van een IVA-aanvraag wel het laatste waar je aan wilt denken. Misschien ook daarom zijn in 2011 slechts 296 vervroegde IVA-uitkeringen toegekend *.

Waar u als werkgever wél actief de regie op kunt – en moet – nemen, is de 89e week waarin de werknemer de WIA-uitkering aanvraagt. Bij volledige arbeidsongeschiktheid en een geringe kans op herstel heeft de werknemer recht op een IVA-uitkering. In de praktijk maak ik mee dat UWV soms een te rooskleurig beeld heeft van de kans op herstel waardoor een WGA 80-100 volgt.

Uw cruciale opdracht is dan ook dat u ervoor zorgt dat uw bedrijfsarts zijn dossier voorziet van de visie van de behandelend medisch specialist op de herstelverwachting. Behandelingen zijn na zo’n lange periode meer dan eens inmiddels gericht op stabilisatie en consolidatie en niet meer op herstel.

Bij een onterechte WGA-80-100 betaalt de werkgever in 10 jaar € 155.000,- te veel (exclusief werkgeverslasten). Bent u publiek verzekerd via UWV, komt er via de Belastingdienst nog een opslag bovenop. De eigenrisicodrager voor de WGA wentelt deze kostenpost af op zijn WGA-Eigenrisicoverzekeraar. Dit zal uiteindelijk weer terug te zien zijn in de verzekeringspremie.

Voordelen IVA voor uw werknemer:
– Uw werknemer is vaak verlost van de herkeuringen door het UWV, dat geeft rust
– Hij krijgt een IVA-uitkering van 75% in plaats van een WGA-uitkering van 70%

Voordelen IVA voor uw organisatie:
– Als eigenrisicodrager voor de WGA hoeft u geen re-integratie-inspanningen meer te leveren
– U heeft geen WGA-uitkering die 10 jaar voor uw rekening komt

IVA-check

Heeft u een werknemer met een WGA-80-100-uitkering en bent u onbekend met de herstelverwachting? Laat het er niet bij zitten en onderzoek de IVA-kansen.

Vraag nu direct de IVA-check van Wijzer in Verzuim aan. Ik help u graag!.

* Overigens is een sterk stijgende lijn te zien; in 2012 zijn 421 IVA-uitkeringen met verkorte wachttijd toegekend en in 2013 zelfs 632.