Tagarchief: Poortwachter

top 10

Top 10 meest gelezen in 2014

Mijn nieuwjaarswensen voor u:

Iets goeds, iets lekkers
Iets geks, iets gekkers
Iets aardigs, iets liefs
Maar hoe dan ook iets positiefs.
Veel geluk en een goede gezondheid in 2015!

(vrij vertaald naar Toon Hermans)

Een nieuw jaar is het afsluiten van het oude. Wat zijn de meest gelezen berichten van Wijzer in Verzuim?

De top 10 van 2014:

  1. Wanneer ontvangt uw werknemer AOW? (maar liefst 8.573 gebruikt!)
  2. Hoe realistisch is een vervroegde IVA?
  3. Wet verbetering poortwachter
  4. Modernisering Ziektewet
  5. Waarom een ZZP’er extra aantrekkelijk is
  6. Update Premienota Werkhervattingskas: 7 controles die u niet mag missen
  7. Boontje komt om zijn loontje?
  8. UWV meet met twee maten
  9. Strategisch werken aan verzuimreductie
  10. Wel of niet loon doorbetalen bij ziekte?

Als ZZP’er is nummer 5 mijn persoonlijke favoriet 😉

Wat vond ú het meest interessante artikel van Wijzer in Verzuim in 2014?
Welke Verzuimtip(s) past u toe in uw dagelijkse praktijk?

Laat hieronder een berichtje achter om uw mening te geven.
En als u een onderwerp heeft dat u in 2015 graag nader belicht ziet, hoor ik dat ook graag!

8 zekere redenen voor een loonsanctie

In 2011 kostten loonsancties het bedrijfsleven € 114.298.800,- *)
Eerlijk gezegd vind ik dat zonde van het geld, een loonsanctie is namelijk in veel gevallen te voorkomen.
*) Voor de snelle rekenaars: 4.948 loonsancties * 70% van gemiddeld € 33.000 = € 114.298.800,-

Voor mij 114 miljoen redenen om mijn kennis over het voorkómen van loonsancties samen te vatten in een e-boek, zodat u daar uw voordeel mee kunt doen. Ik bespreek de 8 meest voorkomende redenen van loonsancties en hoe u hierop in kunt spelen.

Wat is een loonsanctie ook alweergeld

Als een werknemer bijna twee jaar ziek is, vraagt hij of zij een WIA-uitkering aan bij het UWV. Wanneer blijkt dat het dossier niet volledig is en/of er is onvoldoende gedaan om de werknemer te re-integreren, volgt een loonsanctie. Daarmee is de werkgever verplicht om nog een jaar 70% van het loon door te betalen.

De 8 zekere redenen voor een loonsanctie

1.   Volg de poortwachterstappen niet
Het lijkt een inkopper, maar toch is het niet volgen van de Poortwachterstappen een veel voorkomende reden voor het UWV om een loonsanctie uit te delen. UWV beoordeelt of de re-integratie-inspanningen hebben geleid tot een bevredigend resultaat. Bij een te laat opgestelde Probleemanalyse en Plan van aanpak loopt u het risico op een loonsanctie als daardoor re-integratiekansen gemist zijn.

Oplossing
Volg de stappen uit de Wet verbetering poortwachter trouw. Stel een Plan van aanpak op en voer dit ook uit. Lees de Poortwachterstappen er nog eens op na.

2.   U levert een onvolledig re-integratieverslag in
Na 89 weken ziekte vraagt de werknemer de WIA-uitkering aan en stuurt dan het re-integratieverslag (RIV) in aan het UWV. Wanneer het verslag niet compleet is, volgt de administratieve loonsanctie. U krijgt dan nog wel tijd om het dossier aan te vullen, maar wat er niet is kunt u niet geven … In 2011 goed voor 2.431 sancties!

Het RIV bevat minimaal de volgende documenten:

Wilt u verder lezen, meldt u zich dan aan voor de maandelijkse Verzuimtips. U ontvangt na bevestiging automatisch het complete e-boek.

Tips voor co-financiering interventies

Inzicht hoe u effectief gebruik kunt maken van co-financiering op interventies

De Wet verbetering poortwachter geeft u de nodige re-integratieverplichtingen wanneer uw werknemer ziek is. Een re-integratietraject ofwel een interventie inzetten is een kostbare aangelegenheid. Dit artikel behandelt de potentiële co-financiers van interventies.

Vooraf: bedenk goed voor welke interventie u bij welke verzekeraar aanklopt. De kans dat een verzuimverzekeraar een re-integratietraject tweede spoor vergoedt is gering, terwijl een WGA Eigenrisicoverzekeraar vast en zeker geen vergoeding geeft voor bedrijfsmaatschappelijk werk.

Financieringsbron: Verzuimverzekeraar

Wanneer de bedrijfsarts een behandeltraject voorstelt met als doel de werknemer sneller op de werkvloer terug te laten keren, heeft de ziekteverzuimverzekeraar financieel voordeel hiervan. De periode waarover de verzekeraar het ziekengeld uitkeert, zal immers naar verwachting korter zijn.
Stel de werknemer verdient € 30.000 en zal met bedrijfsmaatschappelijk werk naar verwachting vier weken eerder aan de slag kunnen. Bij 100% dekking hoeft de verzekeraar zo’n € 2.300 minder uit te keren.

Tip

Vraag altijd aan de bedrijfsarts wat de prognose van de hersteltijd mét en zónder interventie is. Bereken het loon van uw werknemer in deze verkorte periode. Met deze informatie dient u dan een verzoek tot co-financiering bij uw verzuimverzekeraar in.

Financieringsbron: WGA Eigenrisicoverzekeraar

Is uw organisatie eigenrisicodrager voor de WGA? De WGA Eigenrisicoverzekeraar is veel geld kwijt wanneer een werknemer in de WGA komt. Daarom geeft deze verzekeraar vaak een aanzienlijke bijdrage aan bijvoorbeeld een re-integratietraject tweede spoor. Ook een goed uitgevoerd arbeidsdeskundig onderzoek kan de schadelast voor de WGA Eigenrisicoverzekeraar verminderen.

Trudy Verhaagh, arbeidsdeskundige van Werkbalanz“Door passende arbeidsmogelijkheden te duiden, is de kans op instroom in de WGA kleiner. Als de werknemer echter zeer ernstig ziek is, kan een arbeidsdeskundige/loopbaancoach juist aantonen dat er geen of marginale mogelijkheden voor de werknemer zijn, ook niet op de reguliere arbeidsmarkt. De kans op een IVA-uitkering is dan groter.” 
De WGA Eigenrisicoverzekeraar hoeft dan niet te betalen. Dat scheelt al snel € 100.000 of meer!

Tip

De Cofink WGA Quickscan© geeft u inzicht in de mogelijke WGA-schadelast. Geboortedatum, eerste verzuimdag en salaris zijn voldoende voor een berekening. En laat daarnaast de bedrijfsarts rapporteren hoe groot hij de kans op WGA-instroom schat. Maak hier handig gebruik van wanneer u een bijdrage vraagt aan uw WGA Eigenrisicoverzekeraar.

Financieringsbron: Pensioenverzekeraar

Is premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekerd in het pensioencontract? Vergeet dan niet om ook de pensioenverzekeraar te vragen om een bijdrage aan het re-integratietraject. Wanneer het re-integratietraject als doel heeft om arbeidsongeschiktheid (WIA) te voorkomen, heeft de pensioenverzekeraar ook financieel belang bij de inzet van deze interventie.

Tip

Bereken de te derven premie-inkomsten van de pensioenverzekeraar bij WIA-instroom van een werknemer. Laat zien dat u met de verzekeraar meedenkt en de kans op een bijdrage wordt groter.

Financieringsbron: Zorgverzekeraar

Heeft de bedrijfsarts een multidisciplinair behandeltraject voorgesteld? Dan wordt de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de werknemer integraal aangepakt. Behandelingen door fysiotherapeut en/of psycholoog maken hier vaak onderdeel van uit. De zorgverzekeraar van de werknemer vergoedt mogelijk deze behandelingen.

Tip

Kies een behandelaar die de zorgkosten ontdubbelt. Ontdubbelen houdt in dat de declaratie van fysiotherapie en psychologische begeleiding rechtstreeks naar de zorgverzekeraar van de werknemer gaat. Wel zo makkelijk voor werkgever én werknemer.