WGA Beschikkingenmanagement

Zodra UWV u een brief stuurt over de WIA-uitkering van een (ex-)werknemer, is actie geboden!

Zonder dat u het weet, kost deze brief u zomaar € 150.000,-.

Wijzer in Verzuim is specialist op het gebied van toerekening van WGA-lasten aan werkgevers.

Casemanagement en re-integratie zijn belangrijk om de kosten te drukken, echter onze overtuiging is dat het begint met het juiste uitgangspunt. Dus:

krijgt de (ex-)werknemer de uitkering waar hij of zij recht op heeft?
is de doorbelasting aan uw organisatie terecht?
wanneer ga je over tot herbeoordeling van de uitkering?

Vanwege de complexiteit van wet- en regelgeving is dit een echt specialistenvak, net als de coördinatie van het re-integratieproces. Wijzer in Verzuim kiest ervoor om zich alleen toe te leggen op de controle van de toegekende en aan u toegerekende WIA-uitkeringen door UWV. Wetend dat:

op dit moment zo’n 150.000 mensen niet ‘in het juiste hokje’ zitten,
UWV door overbelasting de zorgvuldigheid niet altijd kan naleven en
verzekeraars (hierdoor) aankijken tegen een miljardenverlies,

is WGA-beschikkingenmanagement niet weg te denken uit de ingewikkelde praktijk van de HR-manager.

WGA Beschikkingenmanagement

WGA-uitkeringen worden tot 10 jaar aan u doorbelast via de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (WHK). Per WGA-uitkering kunnen uw kosten oplopen tot een slordige 200K.

Daarom is niets doen geen optie!

Uw WHK-lasten zijn te beïnvloeden door de juiste actie te ondernemen. Want als iemand 100% arbeidsongeschikt is mét kans op herstel, zal UWV niet vaak spontaan herbeoordelen of het verwachte herstel na verloop van tijd is opgetreden. Daar is actieve sturing ofwel WGA Beschikkingenmanagement voor nodig.

Wijzer in Verzuim beheerst de kunde van het juist en tijdig managen van de aan u toegerekende WGA-uitkeringen. Wij gaan de aan u toegerekende WGA-uitkeringen als volgt te lijf:

we starten met een verdiepende dossieranalyse inclusief een kosten-bastenanalyse
elke uitkering beoordelen we op verzekeringsgeneeskundige, arbeidsdeskundige, financiële en wetstechnische aspecten
we dienen een gerichte herbeoordelingsaanvraag in bij UWV op basis van de verdiepende dossieranalyse
oordeelt UWV nog steeds WGA? Dan dienen we pro forma bezwaar in en onderzoeken of UWV deze beslissing zorgvuldig en op juiste gronden genomen heeft. U krijgt van ons advies of het indienen van bezwaar zinvol is
omdat we door UWV erkend zijn als professioneel rechtshulpverlener, dienen we aanvullend bezwaar in bij UWV op basis van alle relevante gegevens, zowel medisch, arbeidsdeskundig als wetstechnisch

Voor de uitvoering van het WGA-beschikkingenmanagement heeft Wijzer in Verzuim registercasemanagers die gepokt en gemazeld zijn in het uitvoeren van bezwaar- en herbeoordelingsprocedures bij UWV. Waar nodig vinden we ondersteuning in ons uitgebreide netwerk van verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen en advocaten gespecialiseerd in arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht.

Beschikking te controleren?

Heeft u een beschikking van UWV over de uitkering van een (ex-)werknemer? Neem dan vandaag nog contact met ons op.

De bezwaartermijn is verlopen voor u er erg in heeft!

Bel 026-2022155
Mail naar info@wijzerinverzuim.nl
Of check onze contactpagina