WGA Beschikkingenmanagement

Zodra UWV u een brief stuurt over de WIA-uitkering van een (ex-)werknemer, is actie geboden!

Zonder dat u het weet, kost deze brief u zomaar € 150.000,-.

Wijzer in Verzuim is specialist op het gebied van toerekening van WGA-lasten aan werkgevers.

Casemanagement en re-integratie zijn belangrijk om de kosten te drukken, echter onze overtuiging is dat het begint met het juiste uitgangspunt. Dus:

krijgt de (ex-)werknemer de uitkering waar hij of zij recht op heeft?
is de doorbelasting aan uw organisatie terecht?
wanneer ga je over tot herbeoordeling van de uitkering?

Vanwege de complexiteit van wet- en regelgeving is dit een echt specialistenvak, net als de coördinatie van het re-integratieproces. Wijzer in Verzuim kiest ervoor om zich alleen toe te leggen op de controle van de toegekende en aan u toegerekende WIA-uitkeringen door UWV. Wetend dat:

op dit moment zo’n 150.000 mensen niet ‘in het juiste hokje’ zitten,
UWV door overbelasting de zorgvuldigheid niet altijd kan naleven en
verzekeraars (hierdoor) aankijken tegen een miljardenverlies,

is WGA-beschikkingenmanagement niet weg te denken uit de ingewikkelde praktijk van de HR-manager.

WGA Beschikkingenmanagement

De aan u toegerekende WGA-uitkeringen gaat Wijzer in Verzuim als volgt te lijf:

verdiepende dossieranalyse inclusief kosten-bastenanalyse
verzekeringsgeneeskundige, arbeidsdeskundige, financiële en wetstechnische beoordeling
advies of het indienen van bezwaar zinvol is
bezwaar aantekenen bij UWV
beoordeling beslissing en advies over beroep
beroep en eventueel hoger beroep instellen
managen tijdige herbeoordelingsaanvraag

Voor de uitvoering van het WGA-beschikkingenmanagement heeft Wijzer in Verzuim registercasemanagers die gepokt en gemazeld zijn in het uitvoeren van bezwaar- en herbeoordelingsprocedures bij UWV. Waar nodig vinden we ondersteuning in ons uitgebreide netwerk van verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen en advocaten gespecialiseerd in arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht.

Beschikking te controleren?

Heeft u een beschikking van UWV over de uitkering van een (ex-)werknemer? Neem dan vandaag nog contact met ons op.

De bezwaartermijn is verlopen voor u er erg in heeft!

Bel 026-2022155
Mail naar info@wijzerinverzuim.nl
Of check onze contactpagina