WGA-lasten per dossier berekenen

Als uw werknemer in de WGA komt, betaalt u de rekening. Gedurende 10 jaar belast UWV de WGA-uitkering aan u door.

Wanneer u eigenrisicodrager voor de WGA bent, stuurt u de nota door aan uw verzekeraar. Bent u echter publiek verzekerd via UWV, betaalt u de rekening twee jaar later via de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (WHK) aan de Belastingdienst.

WGA-lasten berekenen

Om te weten welke voorziening u moet treffen voor een arbeidsongeschikte (ex-)werknemer, moet u de WGA-lasten per dossier kennen. Met de Cofink WGA-Quickscan© krijgt u inzicht in uw totale WGA-schadelast.

Cofink WGA-Quickscan©

In de onderstaande rekenmodule maakt u zelf de berekening per dossier (gebaseerd op de wettelijke daglonen per 1 juli 2022) zodat u direct weet wat de WGA-schadelast is die u in maximaal 10 jaar via de WHK-premie betaalt. De rekenmodule werkt helaas niet via de LinkedIn app; ga via uw browser rechtstreeks naar https://wijzerinverzuim.nl/wga-lasten-berekenen.

De Cofink WGA-Quickscan© houdt rekening met de AOW-gerechtigde leeftijd,
houdt geen rekening met de (toekomstige) jaarlijkse indexering van de uitkering en
houdt geen rekening met de correctiefactor in de WHK-premie

One thought on “WGA-lasten per dossier berekenen

  1. Pingback: Tips voor co-financiering interventies | Wijzer in Verzuim

Reacties zijn gesloten.