WGA-lasten berekenen

Als uw werknemer in de WGA komt, betaalt u de rekening. Gedurende 10 jaar belast UWV de WGA-uitkering aan u door.

Wanneer u eigenrisicodrager voor de WGA bent, stuurt u de nota door aan uw verzekeraar. Bent u echter publiek verzekerd via UWV, betaalt u de rekening twee jaar later via de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (WHK) aan de Belastingdienst.

WGA-lasten berekenen

Om te weten welke voorziening u moet treffen voor een arbeidsongeschikte (ex-)werknemer, moet u de WGA-lasten per dossier kennen. Met de Cofink WGA-Quickscan© krijgt u inzicht in de WGA-schadelast.

Aanvraag Cofink WGA-Quickscan©

Voor een opgave van de totale en nog resterende WGA-schadelast van uw (ex-)werknemer stuurt u ons per mail de aanvraag voor de Cofink WGA-Quickscan© met de volgende gegevens:

geboortedatum
ingangsdatum WGA
arbeidsongeschiktheidspercentage
WIA-maandloon

U ontvangt de opgave dan zo snel mogelijk.

In test

Hieronder vindt u de testversie van de berekening zodat u direct weet wat de WGA-schadelast is die nog aan u toegerekend wordt. De rekenmodule werkt helaas niet via de LinkedIn app; ga via uw browser rechtstreeks naar https://wijzerinverzuim.nl/wga-lasten-berekenen

Een gedachte over “WGA-lasten berekenen

  1. Pingback: Tips voor co-financiering interventies | Wijzer in Verzuim

Reacties plaatsen niet mogelijk.