Premiemodule gedifferentieerde premie
Werkhervattingskas 2020
Deze berekeningsmodule geeft u inzicht in het financiële belang van de werkgever bij de toerekening van Ziektewet-en/of WGA-uitkeringen via de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. U weet direct wat de extra premielast is.
Sector
Gemiddelde loonsom 2014-2018
SV-loonsom 2018
Verwachte loonsom 2020
WGA-uitkeringen 2018
Ziektewet-uitkeringen 2018
WGA
Ziektewet
Belang werkgever    
Factor premieverhoging
(= belang / uitkering)
   
Gedifferentieerde Premie Werkhervattingskas 2020
WGA
Ziektewet
Premiepercentage o.b.v. opgave
Premiebedrag o.b.v. opgave
Premiepercentage bij € 0 schade
Premiebedrag bij € 0 schade
Deze berekeningsmodule is ontwikkeld door Wijzer in Verzuim. Aan de uitkomsten kunt u geen rechten ontlenen.
©2013-2020 Wijzer in Verzuim
Parameters WGA 2020    
gemiddeld percentage WGA 0,76%  
gemiddeld werkgeversrisico WGA 0,48%  
correctiefactor WGA 1,18  
minimumpremie WGA 0,19%  
maximumpremie WGA 3,04%  
loonsomgrens klein/middel € 337.000  
loonsomgrens middel/groot € 3.370.000  
     
Uw opgave    
 
loonsom gem. 2014-2018  
loonsom 2018  
verwachte loonsom 2020  
WGA--uitkeringen 2018  
       
Berekening      
wegingsfactor C    
individueel werkgeversrisico WGA   
opslag/korting WGA  
individuele werkgeverspremie WGA o.b.v. opgave    
opslag/korting WGA bij € 0 schade  
individuele werkgeverspremie WGA  bij € 0 schade    
       
DISCLAIMER      
Bij de berekening van de opslag/korting is een functie (afronden.beneden)       
noodgedwongen verwijderd omdat deze functie niet ondersteund is op het web.    
Dit heeft in een beperkt aantal gevallen een minimale invloed op het premiepercentage.    
       
       
Parameters ZW 2020    
gemiddeld percentage ZW 0,52%    
gemiddeld werkgeversrisico ZW-flex 0,32%    
correctiefactor ZW-flex 1,21    
minimumpremie ZW-flex 0,13%    
maximumpremie ZW-flex 2,08%    
maximumpremie ZW-flex Uitzendbedrijven 10,02%    
loonsomgrens klein/middel    
loonsomgrens middel/groot    
       
Uw opgave      
   
loonsom gem. 2014-2018    
loonsom 2018    
verwachte loonsom 2020    
ZW-uitkeringen 2018    
       
Berekening      
wegingsfactor C    
individueel werkgeversrisico ZW-flex    
opslag/korting ZW-flex    
individuele werkgeverspremie ZW-flex o.b.v. opgave    
opslag/korting ZW-flex bij € 0 schade    
individuele werkgeverspremie ZW-flex bij € 0 schade    
       
DISCLAIMER      
Bij de berekening van de opslag/korting is een functie (afronden.beneden)     
noodgedwongen verwijderd omdat deze functie niet ondersteund is op het web.    
Dit heeft in een beperkt aantal gevallen een minimale invloed op het premiepercentage.    
       
percentage gedifferentieerde ZW-flexpremie grote werkgever    
bedrag gedifferentieerde ZW-flexpremie grote werkgever    
percentage gedifferentieerde ZW-flexpremie grote werkgever bij 0 schade    
bedrag gedifferentieerde ZW-flexpremie grote werkgever bij 0 schade    
verschil premiebedrag ZW-flexpremie grote werkgever bij 0 schade    
       
percentage gedifferentieerde ZW-flexpremie middelgrote werkgever    
bedrag gedifferentieerde ZW-flexpremie middelgrote werkgever    
percentage gedifferentieerde ZW-flexpremie middelgrote werkgever bij 0 schade    
bedrag gedifferentieerde ZW-flexpremie middelgrote werkgever bij 0 schade    
verschil premiebedrag ZW-flexpremie middelgrote werkgever bij 0 schade    
       
percentage ZW-flexpremie kleine werkgever    
bedrag ZW-flexpremie kleine werkgever    
       
percentage gedifferentieerde WGA-premie grote werkgever    
bedrag gedifferentieerde WGA-premie grote werkgever    
percentage gedifferentieerde WGA-premie grote werkgever bij 0 schade    
bedrag gedifferentieerde WGA-premie grote werkgever bij 0 schade    
verschil premiebedrag WGA-premie grote werkgever bij 0 schade    
       
percentage gedifferentieerde WGA-premie middelgrote werkgever    
bedrag gedifferentieerde WGA-premie middelgrote werkgever    
percentage gedifferentieerde WGA-premie middelgrote werkgever bij 0 schade    
bedrag gedifferentieerde WGA-premie middelgrote werkgever bij 0 schade    
verschil premiebedrag WGA-premie middelgrote werkgever bij 0 schade    
       
percentage WGA-premie kleine werkgever    
bedrag WGA-premie kleine werkgever    
       
  verschil premie ZW verschil premie WGA