Premiemodule gedifferentieerde premie
Werkhervattingskas 2023
Deze berekeningsmodule geeft u inzicht in het financiële belang van de werkgever bij de toerekening van Ziektewet-en/of WGA-uitkeringen via de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. U weet direct wat de extra premielast is.
Sector
Gemiddelde loonsom 2017-2021
SV-loonsom 2021
Verwachte loonsom 2023
WGA-uitkeringen 2021
Ziektewet-uitkeringen 2021
WGA
Ziektewet
Belang werkgever    
Factor premieverhoging
(= belang / uitkering)
   
Gedifferentieerde Premie Werkhervattingskas 2023
WGA
Ziektewet
Premiepercentage o.b.v. opgave
Premiebedrag o.b.v. opgave
Premiepercentage bij € 0 schade
Premiebedrag bij € 0 schade
Deze berekeningsmodule is ontwikkeld door Wijzer in Verzuim. Aan de uitkomsten kunt u geen rechten ontlenen.
©2013-2023 Wijzer in Verzuim
Parameters WGA 2023
gemiddeld percentage WGA 0,87%
gemiddeld werkgeversrisico WGA 0,59%
correctiefactor WGA 1,11
minimumpremie WGA 0,21%
maximumpremie WGA 3,48%
loonsomgrens klein/middel € 905.000
loonsomgrens middel/groot € 3.620.000
Uw opgave
loonsom gem. 2017-2021
loonsom 2021
verwachte loonsom 2023
WGA-uitkeringen 2021
Berekening
wegingsfactor C
individueel werkgeversrisico WGA 
opslag/korting WGA
individuele werkgeverspremie WGA o.b.v. opgave
opslag/korting WGA bij € 0 schade
individuele werkgeverspremie WGA  bij € 0 schade
DISCLAIMER
Bij de berekening van de opslag/korting is een functie (afronden.beneden) 
noodgedwongen verwijderd omdat deze functie niet ondersteund is op het web.
Dit heeft in een zeer beperkt aantal gevallen een minimale invloed op het premiepercentage.
Parameters ZW 2023
gemiddeld percentage ZW 0,66%
gemiddeld werkgeversrisico ZW 0,42%
correctiefactor ZW 1,17
minimumpremie ZW 0,16%
maximumpremie ZW 2,64%
maximumpremie ZW Uitzendbedrijven 8,27%
loonsomgrens klein/middel
loonsomgrens middel/groot
Uw opgave
loonsom gem. 2017-2021
loonsom 2021
verwachte loonsom 2023
ZW-uitkeringen 2021
Berekening
wegingsfactor C
individueel werkgeversrisico ZW-flex
opslag/korting ZW-flex
individuele werkgeverspremie ZW-flex o.b.v. opgave
opslag/korting ZW-flex bij € 0 schade
individuele werkgeverspremie ZW-flex bij € 0 schade
DISCLAIMER
Bij de berekening van de opslag/korting is een functie (afronden.beneden) 
noodgedwongen verwijderd omdat deze functie niet ondersteund is op het web.
Dit heeft in een zeer beperkt aantal gevallen een minimale invloed op het premiepercentage.
percentage gedifferentieerde ZW-flexpremie grote werkgever
bedrag gedifferentieerde ZW-flexpremie grote werkgever
percentage gedifferentieerde ZW-flexpremie grote werkgever bij 0 schade
bedrag gedifferentieerde ZW-flexpremie grote werkgever bij 0 schade
verschil premiebedrag ZW-flexpremie grote werkgever bij 0 schade
percentage gedifferentieerde ZW-flexpremie middelgrote werkgever
bedrag gedifferentieerde ZW-flexpremie middelgrote werkgever
percentage gedifferentieerde ZW-flexpremie middelgrote werkgever bij 0 schade
bedrag gedifferentieerde ZW-flexpremie middelgrote werkgever bij 0 schade
verschil premiebedrag ZW-flexpremie middelgrote werkgever bij 0 schade
percentage ZW-flexpremie kleine werkgever
bedrag ZW-flexpremie kleine werkgever
percentage gedifferentieerde WGA-premie grote werkgever
bedrag gedifferentieerde WGA-premie grote werkgever
percentage gedifferentieerde WGA-premie grote werkgever bij 0 schade
bedrag gedifferentieerde WGA-premie grote werkgever bij 0 schade
verschil premiebedrag WGA-premie grote werkgever bij 0 schade
percentage gedifferentieerde WGA-premie middelgrote werkgever
bedrag gedifferentieerde WGA-premie middelgrote werkgever
percentage gedifferentieerde WGA-premie middelgrote werkgever bij 0 schade
bedrag gedifferentieerde WGA-premie middelgrote werkgever bij 0 schade
verschil premiebedrag WGA-premie middelgrote werkgever bij 0 schade
percentage WGA-premie kleine werkgever
bedrag WGA-premie kleine werkgever
verschil premie ZW verschil premie WGA