geboortedatum
ingangsdatum WGA
arbeidsongeschiktheidspercentage
WIA-maandloon
U betaalt de WGA-uitkering maximaal 10 jaar of tot AOW.
einddatum van de toerekening:
Berekening
De totale WGA-uitkering die aan de werkgever
toegerekend wordt, bedraagt:
Vanaf vandaag gerekend, bedraagt de
resterende WGA-schadelast:
Mogelijk is de WGA-schadelast te beïnvloeden, naar
de toekomst en soms ook nog naar het verleden.
Wilt u zekerheid? Neem dan contact met ons op.
Een eerste reactie is altijd vrijblijvend.
Meer weten?
Vul hieronder uw naam, telefoonnummer en
e-mailadres in, dan nemen wij op korte termijn
contact met u op voor een eerste verkenning.
Uw naam
Bedrijfsnaam
Telefoonnummer
E-mailadres
Eventuele opmerkingen
Deze berekening is u aangeboden door Wijzer in Verzuim.
U bereikt ons via info@wijzerinverzuim.nl of bel direct
met onze WHK-expert Margreet: 06-22243929