gegevens:
ongemaximeerd WIA-maandloon
arbeidsongeschiktheidspercentage
inkomsten per maand tijdens WIA
uitkomst:
totale maandinkomen tijdens LGU
totale maandinkomen na LGU
Eventuele aandachtspunten verschijnen hier