Tag archieven: vangnetters

Arbeidsverledeneis definitief niet ingevoerd

Minister Asscher heeft op 3 oktober 2013 nog maar eens bevestigd dat de arbeidsverledeneis in de Ziektewet voor vangnetters niet ingevoerd zal worden. Hij ziet dat door de Modernisering van de Ziektewet het verantwoordelijkheidsgevoel voor vangnetters is toegenomen.

Wat was het plan?

De duur van de Ziektewet-uitkering zou gerelateerd worden aan het arbeidsverleden. Deze systematiek kennen we al van de WW. Voor iemand met een arbeidsverleden van 6 jaar zou dit betekenen dat de Ziektewet-uitkering slechts 6 maanden lang op het dagloon gebaseerd zou zijn, en na die periode op het minimumloon.

Wat is er gebeurd

De filosofie achter het besluit om de arbeidsverledeneis niet in te voeren, is te vinden in het Sociaal Akkoord van april 2013. Hierin is overeengekomen dat het verschil tussen vaste krachten en flexwerkers verlaagd moet worden om iedereen gelijke kansen te geven.

Wat betekent dit voor werknemer en werkgever?

Voor de werknemer (ex inmiddels) is dit besluit gunstig. De Ziektewet-uitkering blijft gedurende de volledige twee ziektewetjaren gerelateerd aan het dagloon. De werkgever, die sinds de invoering van de Modernisering van de Ziektewet financieel verantwoordelijk is voor de Ziektewetuitkeringen van ex-werknemers, komt er bekaaider vanaf, om dezelfde reden.

Modernisering Ziektewet: waarom art. 38b Ziektewet nog belangrijker is geworden

Met de komst van de Wet Beperking Verzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) ofwel de Modernisering van de Ziektewet, kunt u als grote werkgever voor onaangename verrassingen * komen te staan. Wanneer een werknemer ziek bij u uit dienst gaat, verhaalt het UWV de Ziektewetuitkering op u.

Niet in alle gevallen hoeft u te betalen voor de Ziektewetuitkering. Voor werknemers met een no-riskstatus bent u gevrijwaard van extra lasten. Heeft u goed in beeld voor welke werknemers dit van toepassing is? Vraag ernaar!

Uitkeringsverleden

Conform artikel 38b van de Ziektewet mag u twee maanden na indiensttreding aan uw werknemer vragen of hij een uitkeringsverleden heeft. De werknemer is dan verplicht te antwoorden. Dit overzicht biedt u het inzicht om onterecht toegerekende Ziektewetlasten aan het UWV terug te geven.

Ook voor werknemers met een vast dienstverband is het zinvol om het uitkeringsverleden in kaart te brengen. Bij ziekte vraagt u dan een Ziektewetuitkering aan bij het UWV.

Premiekortingen ofwel mobiliteitsbonussen

Naast het in kaart brengen van de no-riskstatus, biedt de inzet van 38b ZW nog een voordeel: in de eerste drie jaren van het dienstverband kunt u premiekortingen (sinds 2013: mobiliteitsbonussen) ontvangen voor diverse groepen werknemers. Denkt u hierbij aan:

  • Wajongers (jonggehandicapten)
  • Structureel functioneel beperkten
  • Werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering zoals WIA, WAZ of WAO

De mobiliteitsbonus bedraagt maximaal € 7.000,- bij een 36-urige werkweek. U past de premiekorting zelf toe bij de loonaangifte.

Rekenpremies

Vandaag, 2 september 2013, maakt het UWV de rekenpremies voor de Ziektewet- en WGA-lasten voor 2014 bekend. In de volgende Verzuimtips volgen een aantal rekenvoorbeelden. Bent u geïnteresseerd om (uiteraard geanonimiseerd) als ‘showcase’ te fungeren? Stuur dan een berichtje aan info@wijzerinverzuim.nl o.v.v. ‘rekenvoorbeeld’.

* Lees nog eens mijn vorige column over het horrorscenario Modernisering Ziektewet: “12 jaar betalen voor 1 dag werk? Het kan!”