Disclaimer

Aan de informatie op de website van Wijzer in Verzuim kunt u geen rechten ontlenen. Het copyright van de teksten en diverse afbeeldingen op www.wijzerinverzuim.nl berust bij Wijzer in Verzuim B.V..

Wijzer in Verzuim B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolledige of onjuiste informatie op www.wijzerinverzuim.nl.