Partners

Voor de analyse van beslissingen van UWV en onderbouwing van bezwaar maakt Wijzer in Verzuim indien nodig gebruik van de expertise van een arts-gemachtigde en/of een arbeidsdeskundige. Onze vaste partners zijn:

Medisch Advies Loket

Onze vaste partner voor verzekeringsgeneeskundig advies is de heer Izzet Özkan van Medisch Advies Loket B.V.. Izzet voorziet een medisch-inhoudelijk bezwaar van een inzichtelijke, transparante en goed onderbouwde verzekeringsgeneeskundige rapportage.

Medisch Advies Loket

London Consultancy

Fred London is door zijn jarenlange ervaring bij UWV dé bezwaararbeidsdeskundige. Hij weet feilloos aan te wijzen op welke punten een arbeidsdeskundig oordeel van UWV op juiste gronden berust (of niet).

London Consultancy

Hans Hakhof Arbeidsdeskundig Advies

Hans Hakhof is geregistreerd en gecertificeerd arbeidsdeskundige. Met heel veel jaren arbeidsdeskundige ervaring in de sociale zekerheid bij het UWV en vanaf 2007 bij een Arbodienst en een private inkomensverzekeraar voor een paar grote Eigen Risicodragers, kent hij het klappen van de zweep waar het gaat om de begeleiding van bedrijven en hun medewerkers in en rondom het ziekteproces.

Hans Hakhof Arbeidsdeskundig Advies

Samenwerkingspartners van De VerzuimAdviesGroep

Voor de inzet van andere disciplines beschikken wij over een uitgebreid netwerk van professionals via de VerzuimAdviesGroep.

De VerzuimAdviesGroep