eHerkenning

Professioneel rechtshulpverlener

UWV heeft Wijzer in Verzuim erkend als professioneel rechtshulpverlener. In bezwaarzaken hebben wij als gemachtigde van een werkgever in beginsel toestemming om kennis te nemen van medische gegevens. Daarom zijn voor u de kosten voor een gedegen onderzoek naar de rechtmatigheid van (het voortduren van) een WGA-uitkering relatief laag. U hoeft immers niet direct een arts-gemachtigde of advocaat in te zetten.

Verantwoordelijkheid

Met het verkrijgen van medische gegevens hebben wij een grote verantwoordelijkheid om de privacy van betrokkenen te waarborgen. Wijzer in Verzuim zal daarom onder geen beding informatie verstrekken aan werkgevers over bijzondere persoonsgegevens van (ex-)werknemers. Dit betreft gegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakvereniging, en strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag.

Verder hebben wij de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om de privacy van betrokkenen te waarborgen zoals:

Encryptie

Alle bestanden slaan we automatisch versleuteld op

IP-filtering

Aan de hand van IP-filters bepalen we wie er van welke locatie in onze omgeving kan inloggen

Twee-factor authenticatie

Een SMS-code of Push-notificatie biedt een extra laag van authenticatie zodat we meer zekerheid hebben over de identiteit van wie er inlogt

E-mailhygiëne

We staan voor beperkte gegevensuitwisseling per mail; voor rapporten en documenten met persoonsgegevens gebruiken we ons Cliëntenportaal. U logt in met twee-factor authenticatie

Codering documenten met bijzondere persoonsgegevens (medische stukken)

Elk document dat bijzondere persoonsgegevens bevat aangaande medische gegevens voorzien we van een apart inzageniveau dat alleen toegankelijk is voor geautoriseerde medewerkers

Fysiek archief

Ons archief met dossiers die in behandeling zijn, bevindt zich in een afsluitbare kast die alleen toegankelijk is voor geautoriseerde medewerkers

Cleandesk

Als we onze werkplek verlaten, al is het maar om even een bakje koffie of thee voor onze lieve collega’s te halen, locken we onze computer en zorgen we ervoor dat er geen bijzondere persoonsgegevens op ons bureau liggen