Controle over uw WHK-premie

Jaarlijks in december krijgt u van de Belastingdienst de beschikking WHK.

Snel naar de boekhouder ermee!

Of gaat uw directie niet akkoord met een ongecontroleerde nota? De instroomlijst opvragen bij de Belastingdienst is een start, maar daarna is een volledige toets op financiële, technisch-verzekeringsgeneeskundige, arbeidsdeskundige en wetstechnische aspecten aan de orde.

Betaalt u niet te veel?

In de afgelopen jaren heeft Wijzer in Verzuim maar al te vaak correcties door kunnen laten voeren op onterechte toerekeningen. Niet alleen op doorbelasting van no-riskers of van mensen die niet eens bij de werkgever in dienst waren op de eerste ziektedag, maar zeker ook van mensen van wie UWV te laat heeft vastgesteld dat er een IVA-recht bestaat.

Fouten van zowel UWV als Belastingdienst die ú onnodig geld kosten.

Wij hebben bewezen fouten van UWV of Belastingdienst tot vijf jaar terug te kunnen corrigeren. Verder zijn wij gespecialiseerd om uw schadelast richting toekomst te reduceren door regie te voeren op het UWV-proces.

Professioneel rechtshulpverlener

UWV heeft Wijzer in Verzuim erkend als professioneel rechtshulpverlener. Wij hebben als gemachtigde van een werkgever in beginsel toestemming om kennis te nemen van medische gegevens. Daarom zijn voor u de kosten voor een gedegen onderzoek naar de rechtmatigheid van (het voortduren van) een WGA-uitkering relatief laag. U hoeft immers niet direct een arts-gemachtigde of advocaat in te zetten.

Deskundige en Praktische ondersteuning

Vraag onze offerte aan voor de uitvoering van de premiecontrole WHK. Zelfs als de bezwaartermijn verstreken is, kunt u invloed uitoefenen op uw kosten.

Bel 026-2022155
Mail naar info@wijzerinverzuim.nl
Of check onze contactpagina
 

Whitelabel

Bent u belastingadviseur, accountant, assurantietussenpersoon of arbodienst: de premiecontrole WHK bieden wij ook whitelabel aan! Wij doen u graag een maatwerkvoorstel.

 

Deze organisaties gingen u voor