Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk)

Jaarlijks in december krijgt jouw organisatie van de Belastingdienst de beschikking Werkhervattingskas (WHK). Of zeg maar gerust nota. Immers het percentage verwerk je in de loonaangifte en de afdracht is een feit.

Snel naar de boekhouder ermee!

Of gaat je directie niet akkoord met een ongecontroleerde nota? Die kan oplopen tot ‚ā¨ 200.000? Per instromer?

Controleren is beter dan te veel betalen

In de afgelopen jaren heeft Wijzer in Verzuim maar al te vaak correcties door kunnen laten voeren op onterechte toerekeningen. Niet alleen op doorbelasting van no-riskers of van mensen die niet eens bij de werkgever in dienst waren op de eerste ziektedag, maar zeker ook van mensen van wie UWV te laat heeft vastgesteld dat er een IVA-recht bestaat.

Fouten van zowel UWV als Belastingdienst die j√ļllie onnodig geld kosten.

Start de controle met deze 7 tips

Wij kunnen ons voorstellen dat je liever eerst zelf aan de slag gaat met de controle van de Werkhervattingskaspremie. Gebruik voor de controle het handige e-boek van Wijzer in Verzuim. In dit e-boek (versie 2024) staan 7 stappen die je niet mag missen bij de controle van de premienota Werkhervattingskas.

Liever professionele ondersteuning bij de premiecontrole WHK?

Kies voor de expertise van Wijzer in Verzuim om geen kansen te missen. Wij hebben bewezen fouten van UWV of Belastingdienst tot negen jaar terug te kunnen corrigeren (note: inmiddels staat ons record op 10,5 jaar). Verder zijn wij gespecialiseerd om jullie schadelast richting toekomst te reduceren door regie te voeren op het UWV-proces. Hierdoor verminderen de aan jullie toegerekende WGA-lasten significant waardoor jullie premie WHK niet onnodig stijgt.

Professioneel rechtshulpverlener

UWV heeft Wijzer in Verzuim erkend als professioneel rechtshulpverlener. Wij hebben als gemachtigde van een werkgever in beginsel toestemming om kennis te nemen van medische gegevens. Daarom zijn voor jullie de kosten voor een gedegen onderzoek naar de rechtmatigheid van (het voortduren van) een WGA-uitkering relatief laag. Je hoeft immers niet direct een arts-gemachtigde of advocaat in te zetten.

Deskundige en Praktische ondersteuning

Graag verzorgen wij voor jullie de controle en correctie van uw WHK-nota. Zelfs als de bezwaartermijn verstreken is, kun je invloed uitoefenen op jullie WHK-kosten. Neem vandaag nog contact met ons op voor een eerste verkenning.

Bel 06-22243929
Mail naar m.kuhne@wijzerinverzuim.nl
Of check onze contactpagina
.

PS Ken je onze whitelabel-dienstverlening?

Ben je belastingadviseur, accountant, assurantietussenpersoon of arbodienst: de premiecontrole WHK bieden wij ook whitelabel aan! Wij doen je graag een maatwerkvoorstel.