Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk)

Jaarlijks in december krijgt u van de Belastingdienst de beschikking Werkhervattingskas (WHK). Of zeg maar gerust nota. Immers het percentage verwerkt u in uw loonaangifte en de afdracht is een feit.

Snel naar de boekhouder ermee!

Of gaat uw directie niet akkoord met een ongecontroleerde nota? Die kan oplopen tot ‚ā¨ 200.000? Per instromer?

Controleren is beter dan te veel betalen

In de afgelopen jaren heeft Wijzer in Verzuim maar al te vaak correcties door kunnen laten voeren op onterechte toerekeningen. Niet alleen op doorbelasting van no-riskers of van mensen die niet eens bij de werkgever in dienst waren op de eerste ziektedag, maar zeker ook van mensen van wie UWV te laat heeft vastgesteld dat er een IVA-recht bestaat.

Fouten van zowel UWV als Belastingdienst die √ļ onnodig geld kosten.

Start de controle met deze 7 tips

Wij kunnen ons voorstellen dat de u liever eerst zelf aan de slag gaat met de controle van de Werkhervattingskaspremie. Gebruik voor de controle het handige e-boek van Wijzer in Verzuim. In dit e-boek (versie 2023) staan 7 stappen die u niet mag missen bij de controle van de premienota Werkhervattingskas.

Liever professionele ondersteuning bij de premiecontrole WHK?

Kies voor de expertise van Wijzer in Verzuim om geen kansen te missen. Wij hebben bewezen fouten van UWV of Belastingdienst tot negen jaar terug te kunnen corrigeren. Verder zijn wij gespecialiseerd om uw schadelast richting toekomst te reduceren door regie te voeren op het UWV-proces. Hierdoor verminderen de aan u toegerekende WGA-lasten significant waardoor uw premie WHK niet onnodig stijgt.

Professioneel rechtshulpverlener

UWV heeft Wijzer in Verzuim erkend als professioneel rechtshulpverlener. Wij hebben als gemachtigde van een werkgever in beginsel toestemming om kennis te nemen van medische gegevens. Daarom zijn voor u de kosten voor een gedegen onderzoek naar de rechtmatigheid van (het voortduren van) een WGA-uitkering relatief laag. U hoeft immers niet direct een arts-gemachtigde of advocaat in te zetten.

Deskundige en Praktische ondersteuning

Graag verzorgen wij voor u de controle en correctie van uw WHK-nota. Zelfs als de bezwaartermijn verstreken is, kunt u invloed uitoefenen op uw kosten. Neem vandaag nog contact met ons op voor een eerste verkenning.

Bel 06-22243929
Mail naar m.kuhne@wijzerinverzuim.nl
Of check onze contactpagina
.

PS Kent u onze whitelabel-dienstverlening?

Bent u belastingadviseur, accountant, assurantietussenpersoon of arbodienst: de premiecontrole WHK bieden wij ook whitelabel aan! Wij doen u graag een maatwerkvoorstel.