Whitelabel: uw naam, de expertise van Wijzer in Verzuim

Bent u belastingadviseur, accountant, assurantietussenpersoon, premieonderzoeksbureau of arbodienst:

de premiecontrole WHK bieden wij whitelabel aan!

De instroomlijst opvragen bij de Belastingdienst is een start, maar daarna is een volledige toets op financiële, technisch-verzekeringsgeneeskundige, arbeidsdeskundige en wetstechnische aspecten aan de orde. Wilt u uw klanten hierin voorzien met een extreme mate van deskundigheid? Wijzer in Verzuim voert deze complexe controle namens u uit.

Hoe dan?

Whitelabel dienstverlening door Wijzer in Verzuim betekent dat alle correspondentie uit úw naam gaat. Of dit nu brieven aan UWV zijn of e-mails aan uw klanten maakt geen verschil. Uw volledige huisstijl kunnen we integreren in ons CRM én in onze handelswijze.

Uw merk

U bent, net als wij, zuinig op uw merk. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard, u kunt zich dus niet veroorloven dat u halfbakken werk levert. Vertel ons wat uw kernwaarden zijn; als die bij ons, en met name bij ons streven naar rechtvaardigheid passen, praten we verder.

Uw klanten

Tevreden klanten vormen de basis van uw succesvolle bedrijf. Uw klanten blijven van u en zij zullen door ons (minimaal) net zo goed behandeld worden als door uw eigen medewerkers.

Uw voorwaarden

Welke afspraken u maakt met uw klanten is aan u. Wilt u voor uw klanten no-cure-no-pay werken en van ons een vast tarief per verrichting? Of kiest u voor een opslag op ons tarief? Alles is bespreekbaar. Uw klant weet niet beter dan dat hij zaken met ú doet.

Meer weten of een maatwerkvoorstel?

Wij doen u graag een maatwerkvoorstel. Maatwerk bestaat pas als we precies weten wat uw wensen zijn. Daarom zal onze WHK-expert Margreet u persoonlijk benaderen voor een verkennend gesprek.

Tip

Voor verzekeraars is onze whitelable dienstverlening ook beschikbaar voor het voeren van bezwaar tegen WGA-beschikkingen

Bel 026-2022155
Mail naar info@wijzerinverzuim.nl
Of check onze contactpagina