Bezwaar UWV-beschikking – waarom zou je?

Bezwaar instellen tegen een WGA-beschikking, doe je dat uit financieel belang of vanuit gevoel voor rechtvaardigheid? Bij Wijzer in Verzuim laten we deze twee waarden hand in hand gaan.

Met rechtvaardigheid als doel, en kostenbesparing als resultaat.

Ons doel: rechtvaardigheid

Onze doelstelling, in alles wat we doen, is te komen tot een rechtvaardige uitkomst. Wij zijn pas tevreden als de beslissing van UWV recht doet aan de situatie van de betrokken (ex-)werknemer.

Immers, het gaat om iemand die door ziekte of gebrek geconfronteerd is met een bizarre nieuwe werkelijkheid. Van niet meer kunnen doen waar je voor opgeleid bent en waar je gelukkig van wordt. En waar je je plaats in de maatschappij mee hebt verworven. Dat alles gaat een nieuwe dimensie in, waarbij een krakkemikkige WIA-beoordeling extra belastend kan zijn.

Ja maar, een bezwaarprocedure is toch ook belastend?
Dat is waar. De (ex-)werknemer kan het gevoel hebben niet vertrouwd te worden, of ziet op tegen wéér een gesprek met UWV. Dit vinden wij een begrijpelijk argument waardoor u als werkgever wellicht liever afziet van het instellen van bezwaar.

Maar wat als de volledig arbeidsongeschikte werknemer geen WGA- maar een IVA-uitkering zou moeten hebben? Naast een 5% hogere uitkering, kan een IVA-toekenning de werknemer juist rust geven. Wetend dat je volledig kan werken aan jezelf en je nieuwe leven met je beperkingen, maar ook dat je mág werken als je kunt, zonder druk.

En realiseert u zich daarnaast dat aan uw goede bedoelingen ook voor u een prijskaartje hangt. Aan u de keus, waarbij wij altijd adviseren om uw werknemer te informeren waaróm u in bezwaar gaat.

Ons resultaat: kostenbesparing

Oorspronkelijk zijn we onze dienstverlening vanuit financieel oogpunt gestart. Omdat we in onze opleiding leerden hoe we de WGA-schadelast konden beheersen. Doordat we ons rechtvaardigheidsdoel (bijna) altijd bereiken, betalen onze werkgevers aanzienlijk minder voor de gedifferentieerde premie WHK.

Weliswaar kicken we op onze financiële resultaten omdat die meetbaar zijn, maar dat valt voor ons in het niet wanneer we ons doel bereiken. Dat is onbetaalbaar!

Meer weten of uw specifieke situatie bespreken?

Bel of mail ons gerust met uw vragen rondom het instellen van bezwaar. Wij denken op alle vlakken graag met u mee. Een verkennend gesprek is altijd vrijblijvend.

Bel 06-22243929
Mail naar m.kuhne@wijzerinverzuim.nl
Of check onze contactpagina

One thought on “Bezwaar UWV-beschikking – waarom zou je?

  1. Pingback: zieke tijdelijke werknemer | Wijzer in Verzuim

Reacties zijn gesloten.