Bezwaar UWV-beschikkingen

Heeft u een beslissing van UWV ontvangen inzake een Ziektewet- of WGA-uitkering voor een van uw (ex-)werknemers? Of moet u ineens een fors bedrag betalen aan UWV en u twijfelt waar dit voor is? Tijd voor actie!

Sinds de invoering van de Modernisering Ziektewet bent u belanghebbende bij deze uitkeringen. Wijzer in Verzuim geeft u inzicht in de financiële consequenties en helpt u bij het indienen van bezwaar bij UWV of een herzieningsverzoek bij de Belastingdienst.

Controleren is beter dan te veel betalen

UWV voert haar taken naar beste kunnen uit. Helaas garandeert niemand dat UWV nooit fouten maakt. Fouten die ú geld kunnen kosten, soms wel tienduizenden euro’s. Daarom is het van belang dat u eventuele onrechtmatigheden weet op te sporen om zo onterecht toegerekende Ziektewet- of WGA-uitkeringen ‘terug te geven’ aan UWV.

Bezwaar indienen bij UWV of toch een herzieningsverzoek?

Wanneer er gronden voor bezwaar zijn én u vindt uw financiële belang groot genoeg, helpt Wijzer in Verzuim u met de bezwaarprocedure bij het UWV of het herzieningsverzoek bij de Belastingdienst. U ontvangt na de beslissing op bezwaar of de uitspraak op het herzieningsverzoek een heldere analyse en advies voor eventuele vervolgstappen.

Ingewikkeld?

Best wel. Daarom bieden wij u hulp aan bij de controle van de beschikkingen.

Bel 06-42079088
Mail naar m.schot@wijzerinverzuim.nl
Of check onze contactpagina

One thought on “Bezwaar UWV-beschikkingen

  1. Pingback: zieke tijdelijke werknemer | Wijzer in Verzuim

Reacties zijn gesloten.