Samen leren

Ik was deze week met UWV in een discussie verwikkeld. Wat was er aan de hand? Na een herbeoordeling bleef de uitkering van een mevrouw ongewijzigd 80-100 WGA. Een deel van de beperkingen van de betreffende mevrouw waren blijvend, zonder kans op verbetering. Er werd op het gebied van persoonlijk functioneren nog een toename van functionele mogelijkheden verwacht. Welke toename, en wanneer en hoe dat werd uit de stukken niet helemaal duidelijk. En is de toename dan wel voldoende voor het ontstaan van arbeidsmogelijkheden? Ook niet helemaal duidelijk.

Ik heb dus UWV verzocht om dit te verduidelijken, met een fictieve FML met blijvende beperkingen en een arbeidsdeskundig onderzoek daarna. De beslissing op bezwaar had al genomen moeten worden voor begin november, maar werd nog een aantal maal uitgesteld.

Uiteindelijk is na een volledige heroverweging mijn bezwaar ongegrond bevonden. Mevrouw is namelijk niet meer 80-100% arbeidsongeschikt, maar voor een veel lager percentage.

Ongegrond, zeg je? Da’s dan toch raar? Vond ik ook, dus even bellen met UWV. De bezwaarbehandelaar redeneerde als volgt: In de loonaanvullingsuitkering wijzigt er, in verband met de gewenningsperiode, op dit moment nog helemaal niks, dus ongegrond.

Ik vroeg aan de bezwaarbehandelaar of hij dan, op het moment dat betrokkene aan de restverdiencapaciteit moet gaan voldoen voor behoud van haar loonaanvullingsuitkering, alsnog mijn bezwaar met terugwerkende kracht gegrond gaat vinden, want dan gaat er wel degelijk iets veranderen.

Persoonlijk vond ik dat wel een goede vraag, al zeg ik het zelf. En ik vroeg het met een lach…..ook niet onbelangrijk. Daar moest hij toch even over nadenken.

Ik heb hem verteld dat, wanneer in de bezwaarfase het ao-percentage wijzigt en er daarmee een wijziging in de restverdiencapaciteit ontstaat, dit dan een wijziging van de rechtspositie tot gevolg heeft. Volgens mij dan, maar ik weet ook niet alles, zei ik nog heel voorzichtig.

Hij ging het voor de zekerheid toch maar even aan een collega vragen. Vandaag belde hij terug, ik krijg een nieuwe beslissing, want hij had het toch gegrond moeten verklaren. Fijne reactie ook, hij bedankte me omdat hij wat geleerd had. Zo leren we allemaal met regelmaat van elkaar, als je er tenminste voor open staat.