Het copyright van de blog / columns berust bij Wijzer in Verzuim B.V.. Wil je teksten gebruiken, neem dan contact met ons op via 06-22243929.

Categoriearchief: Verzuimtips

Onwenselijk bezwaar?

Je moet niet over één nacht ijs gaan, is mij vroeger geleerd. In het dossier dat voor mij ligt besluit ik dan ook dat ik hier nog wel een nachtje over moet slapen. Het is namelijk nogal een gevoelig dossier.

Nadat ik het dossier heb doorgenomen gaat er eerst van alles door mijn hoofd: de doelstelling van mijn (pro forma) bezwaar is om de inmiddels toegekende IVA-uitkering per eerdere datum in te laten gaan. Dat vraagt best wat inspanning, want eenvoudig is dat niet, maar ook niet ondoenlijk. Maar hoe ver kan ik terug? En wie wordt hier echt beter van?

De uitkeringsgerechtigde is zeer kwetsbaar, het had al wat voeten in de aarde om hem te laten herbeoordelen. Complete paniek door de uitnodiging van UWV, een weigering om te komen op het spreekuur van de verzekeringsarts, psychische decompensatie. En dan nu ook nog een bezwaarprocedure, waar hij als belanghebbende nu eenmaal bij betrokken wordt.

Het nachtje slapen zit erop. En ik bedacht (voor én na het slapen, dan) van alles; Ik wil het niet op mijn geweten hebben dat betrokkene opnieuw in een diep dal terecht komt vanwege onzekerheid, een langdurig proces, misschien opnieuw een bezoek aan een verzekeringsarts enzovoort.

Het blijft wikken en wegen, want ook hij zal er financieel baat bij hebben, maar hoeveel ellende is dat waard? En omdat wij namens de werkgever handelen is het niet zo eenvoudig, zeker niet in dit specifieke geval, om de uitkeringsgerechtigde aan de hand mee te nemen in dit traject om op die manier de onzekerheid en stress te beperken.

Ik heb verder best prima geslapen, hoor, maak je geen zorgen. Maar mijn besluit staat inmiddels wel vast; ik trek het bezwaar in, de IVA-uitkering is een feit en daar mag een strikje om. De uitkeringsgerechtigde heeft er wat mij betreft recht op om verder met rust gelaten te worden.

Nut van herbeoordeling

De (tijdige) uitvoering van herbeoordelingen door UWV staat al een poosje ter discussie. Het tekort aan verzekeringsartsen is alom bekend en de maatregel om de 60-plusser niet meer te laten keuren door een arts leidt tot een algemene verontwaardiging.

En toch is het belangrijk om herbeoordelingen te blijven aanvragen en/of zo nodig bezwaar aan te tekenen. Het bewijs kwam recent bij mij per post. Voor 2 verschillende klanten een herbeoordeling aangevraagd, voor beiden lang gewacht op de uiteindelijke beslissing.

Maar ook voor beiden geldt dat ze zonder herbeoordeling nog jarenlang teveel gedifferentieerde premie zouden moeten betalen.

Beide herbeoordelingen kwamen na een, in eerste instantie 80-100% beoordeling, nu uit op een aanzienlijk lager arbeidsongeschiktheidspercentage. Voor √©√©n van de herbeoordelingen geldt zelfs een be√ęindiging van de WIA-uitkering omdat er sprake is van een arbeidsongeschiktheidspercentage van <35%.

Bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van 80-100% is “niks doen” wat mij betreft dus geen optie. 10 jaar lang betalen voor iemand die volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt is, is een zeldzaamheid, of zou dat in ieder geval moeten zijn. In de loop der tijd worden beperkingen minder of wordt duidelijk dat het ook in de toekomst niet meer mogelijk wordt om te werken, waardoor IVA van toepassing is.

Ja, het aanvragen van herbeoordelingen is een (extra) belasting voor UWV. Maar geen excuus om het niet te doen.

Opnieuw ziek: no-risk, loon en/of WIA?

Vandaag had ik twee soortgelijke gesprekken met werkgevers. Ze zitten met de handen in het haar. Hun werknemer is wéér ziek, nadat er al twee ziektejaren zijn geweest en de re-integratie juist (deels) was geslaagd.

Omdat de gesprekken van vandaag niet op zichzelf staan, vond ik het tijd voor een blog over dit onderwerp.

Eerste vragen

De eerste vragen die de werkgever meestal heeft zijn o.a.:

– Moet ik het loon nu wel of niet doorbetalen?
– Heb ik nog re-integratieverplichtingen?
– Krijgt de werknemer nu een Ziektewetuitkering?
– Er is sprake van een andere ziekteoorzaak, hoe zit dat precies?
– Mag ik een vso overeenkomen met de werknemer?

Kennis

Wat me opvalt in veel gesprekken is dat er altijd wel ‘iets’ van kennis is. Zoals dat er een periode van 5 jaar geldt voor de no-risk. Of dat een andere ziekteoorzaak een rol kan spelen. Dat er nieuw bedongen arbeid is (dus een opzegverbod). Of dat de bedrijfsarts gewoon zijn werk moet blijven doen.

Brij van regels met foute conclusies

Het blijft echter heel lastig voor veel werkgevers (en zelfs sommige casemanagers) om de regels rondom loondoorbetaling, WIA en no-risk uit elkaar te houden. Ze worden heel makkelijk door elkaar gehusseld!

Dan krijg je bijvoorbeeld (soms heel erg foute!!) uitspraken als:

– “De WIA vragen we pas aan na 89 weken” (terwijl er sprake is van dezelfde ziekteoorzaak…)
– “Nee, Ziektewet krijg ik niet, want er is sprake van een andere ziekteoorzaak”
– “Ik ben toch echt wel bang voor een loonsanctie” of
– “No-risk is niet aan de orde want de werknemer is al langer dan 5 jaar in dienst”
   (terwijl er na de eerste periode van twee jaar ziekte een WIA-uitkering is toegekend…)
– “Omdat er een Ziektewetuitkering is, hoef ik het loon niet door te betalen” (dit vind ik de ergste…)

Grondige analyse

Bij hernieuwde uitval van je werknemer dien je de omstandigheden grondig te fileren. Alleen dan kun je tot een juist advies komen. Hiervoor hoef je ‘slechts’ drie antwoorden te vinden:

1. Is er een loondoorbetalingsverplichting?
2. Wat gebeurt er met de WIA-uitkering? Direct ingaan, ophogen of toch 104 weken wachten?
3. Is er recht op een Ziektewetuitkering?

Pas als je het zuivere antwoord hebt op deze drie afzonderlijke vragen, kun je ze ‘aan elkaar knopen’. Dan weet je waar je aan toe bent. En welke actie je (vooral niet) moet nemen.

Heb jij ook zo’n bijzondere casus?

Bel me gerust om de situatie van jouw zieke werknemer voor te leggen. Vaak kan ik je binnen een kwartier al op het juiste spoor zetten. En dat eerste gesprek kost je uiteraard niets.

Bel 06-22243929
Mail naar m.kuhne@wijzerinverzuim.nl
Of check onze contactpagina