Het copyright van de blog / columns berust bij Wijzer in Verzuim. Wilt u teksten gebruiken, neem dan contact op via 06-22243929.

Categorie archief: Verzuimtips

Waarom duurt het zo lang

Soms verwondert een werkgever zich waarom het zo lang duurt voor een dossier afgerond is. Vandaag, met bijna plaatsvervangende schaamte, heb ik de volgende terugkoppeling aan een werkgever toegestuurd (die overigens alle begrip heeft):

Beste [werkgever],

Inzake [werknemer] heb ik nog steeds geen bevredigend antwoord. Wat is er ook weer aan de hand:

– er is sprake van een aansprakelijke derde
– daarom mag de WGA-uitkering niet toegerekend worden aan [werkgever]
– [verzekeraar] heeft [werkgever] destijds gecompenseerd
– herzieningsverzoek heb ik 31-8-2018 ingediend bij de Belastingdienst
– Belastingdienst moet naar UWV voor verificatie
– UWV eist bankafschriften
– kunnen niet geleverd worden want langer dan 7 jaar geleden
– op 5-10-2018 heb ik aan de Belastingdienst de bevestiging toegestuurd van [verzekeraar] dat zij betaald hebben aan [werkgever]
– Belastingdienst gaat het weer opnemen met UWV
– op 11-12-2018, 6-2-2019 en 12-3-2019 heb ik bij de Belastingdienst gevraagd of ze al info hebben van UWV

Kortom, het kan gerust nog even duren, ik blijf gestaag rappelleren…

Ik vertrouw erop je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Wanneer je vragen of opmerkingen hebt, verneem ik die graag.

Met vriendelijke groet,

Margreet Kühne Rccm®
WIA-specialist

IVA na bezwaar

Recent hebben we namens een werkgever bezwaar aangetekend tegen de toekenning van een WGA-uitkering aan één van hun gewaardeerde werknemers.

Waarom bezwaar?

De werkgever was van mening dat de werknemer, ‘totaal versleten’ zoals ze het zelf noemden, nooit meer aan het werk zou komen. Zeker gezien de respectabele leeftijd van 62 jaar. Een IVA-uitkering zou volgens de werkgever meer recht doen aan de situatie van de werknemer.

Bezwaarprocedure

Natuurlijk had de werkgever zelf bezwaar in kunnen dienen met als verweer hun eigen mening over de werknemer. Echter de werkgever wist dat met een goede medische en arbeidsdeskundige onderbouwing van het bezwaar de kans van slagen (lees: toekenning IVA-uitkering) groter zou zijn. Dus riepen ze de hulp van Wijzer in Verzuim in, wetend dat wij van UWV de bijzondere status van ‘professioneel rechtshulpverlener’ hebben.

Na het door ons ingediende pro forma bezwaar ontvingen we het volledige WIA-dossier, inclusief de medische gegevens. Hieruit bleek dat de verzekeringsarts van UWV de informatie van de behandelaar niet op de juiste wijze geïnterpreteerd had.

In onze aanvullende gronden van bezwaar hebben we haarfijn uit de doeken gedaan dat de kans op herstel van arbeidsvermogen niet meer dan gering was. De bezwaarverzekeringsarts van UWV onderschreef dit en concludeerde alsnog dat er sprake is van duurzame arbeidsbeperkingen. De IVA-uitkering is toegekend.

Resultaat voor de werknemer

De werknemer krijgt tot aan de AOW-leeftijd een 5% hogere WIA-uitkering. In totaal is het extra inkomen zo’n € 7.600 tot de AOW-datum. En wat misschien nog wel belangrijker is voor de werknemer: er is geen inkomensonzekerheid meer. Bij een WGA-uitkering blijft het spannend of je niet ooit nog eens beoordeeld wordt en wat dan het oordeel van UWV is over je uitkering.

Resultaat voor de werkgever

In tegenstelling tot een WGA-uitkering, wordt een IVA-uitkering niet doorbelast aan de werkgever. Omdat deze werkgever geen eigenrisicodrager is voor de WGA maar publiek verzekerd is bij UWV, vindt er over twee jaar geen verhoging van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (WHK) plaats. Deze premieverhoging zou tot 2027 duren op basis van een uitkeringslast van in totaal € 111.500. Door indexering van de uitkering en de toepassing van een correctiefactor in de WHK-premie is de uiteindelijke besparing voor de werkgever nóg hoger.

Afronding

Na deze mooie uitkomst hebben we de werkgever nog blij gemaakt met de teruggave van de proceskostenvergoeding van € 512. Al met al is de werkgever, die eerst wat sceptisch was over de investering in de bezwaarprocedure, enorm blij dat hij Wijzer in Verzuim ingeschakeld heeft!

Uitdagend Uitzoekertje!

Wie denkt met mij mee in de volgende casus:

– werkgever is tot 1-1-2013 eigenrisicodrager voor de WGA geweest
– per 1-1-2017 vindt een fusie plaats
– bij de overgenomen partij is een werknemer WGA-gerechtigd sinds 2011

Mag deze WGA-schadelast toegerekend worden aan deze werkgever? Of hoort dit te vallen onder de historische schadelast?

Alvast bedankt voor jullie suggesties!

update
Ja, deze schadelast komt voor rekening van de werkgever via een verhoging van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas