Tag archieven: bezwaar&beroep

Daar lig ik wakker van

Ik krijg ze vaak onder ogen, de dossiers van mensen met “een enorm verhaal”. Oh, ik kan er zo verdrietig van worden, er zelfs ’s nachts van wakker liggen. Ik weet dat ik daarmee niemand verder help, maar soms heb je van die verhalen die in je hoofd blijven zitten.

Vaak is dat een verdrietige geschiedenis en in de meeste gevallen gaat het om mensen met PTSS. Omdat ze een verschrikkelijke oorlog hebben meegemaakt en moesten vluchten, uit Syrië of Kosovo of een andere regio waar men niet veilig was. Of omdat ze daar vanuit defensie naartoe zijn uitgezonden en verschrikkelijke dingen hebben gezien en meegemaakt. Ik kan het me, gelukkig, niet goed voorstellen, maar de verhalen uit de dossiers zijn vaak voldoende om mijn fantasie op hol te laten slaan en ja, daar kan ik dan wakker van liggen.

Een poosje geleden had ik opnieuw zo’n dossier met een verhaal. Een verhaal van een mevrouw met PTSS dusdanig ernstig dat mevrouw al enige jaren niet meer behandeld kan worden, want iedere EMDR therapie of behandeling maakt het probleem alleen maar groter. Wat nu nog rest is WMO ondersteuning thuis, om ervoor te zorgen dat de situatie een beetje stabiel blijft en niet verder escaleert.

Aan huis gekluisterd, niet naar buiten durvend omdat ieder geluid of ieder ander mens haar bijna tot waanzin drijft. En helaas blijkt uit het dossier dat het thuis niet veel beter gaat, omdat de thuiswonende echtgenoot en kinderen met hetzelfde probleem kampen. Daar word ik verdrietig van als ik het lees. Zo’n heel gezin in diepe ellende. Daar lag ik die nacht wakker van.

Maar het maakt me nog verdrietiger als ik dan lees dat er na een herbeoordeling nog steeds sprake blijft van WGA 80-100%, omdat de verzekeringsarts denkt dat er mogelijk nog wel ergens iets te behandelen valt. Terwijl alle begeleiding die er wordt ingezet alleen nog maar gericht is op het bereiken van stabiliteit en de behandelaren eigenlijk aangeven dat er geen reguliere behandeling meer is die tot verder herstel kan leiden.

Ik probeer altijd al het onderste uit de kan te halen, maar in dit soort gevallen probeer ik misschien nog wel meer om tot het uiterste te gaan. IVA, iets meer financiële zekerheid en vooral met rust gelaten worden, dat is wat ik deze mensen dan zo gun. En dat is me (weer) gelukt. En dat… dat is waarom ik mijn werk zo graag doe. Een heel klein beetje rechtvaardigheid in deze wereld, al is het natuurlijk een minuscuul druppeltje op een gloeiende plaat.

Van 35-80% WGA naar de IVA

Aan een medewerker van onze klant was per februari een WGA-uitkering toegekend in verband met een arbeidsongeschiktheid van 35-80%. Theoretisch zou betrokkene 100% arbeidsongeschikt zijn, maar op basis van een praktische schatting werd het arbeidsongeschiktheidspercentage vastgesteld op zo’n 70%.

Zowel werkgever als werknemer waren het hiermee niet eens. Werknemer deed er alles aan om te blijven werken, voor een uurtje of 6 tot 8 per week. Dat kostte echter wel veel energie. De werkhervatting was dan ook niet stabiel te noemen. Werkgever wilde de werknemer ook zeker nog aangepast werk bieden, maar was van mening dat daar eigenlijk geen loonwaarde tegenover stond.

Wat was er nu precies aan de hand?

De primaire arbeidsdeskundige van UWV had geen contact gehad met de werkgever over de praktische inzet van de betrokken werknemer. Wel had deze arbeidsdeskundige contact gelegd met de casemanager van de arbodienst. Deze heeft aan de arbeidsdeskundige doorgegeven dat de werknemer voor 8 uur in de week hersteld was gemeld. Werkgever had betrokkene inderdaad in het verzuimsysteem hersteld gemeld voor het aantal uren dat werknemer op het werk aanwezig was en had zich hierbij niet gebaseerd op loonwaarde. Lastig om dat achteraf te weerleggen.

Maar als iets lastig is betekent dit niet dat het ook onmogelijk is. De werkgever was bereid om hun “vaste” arbeidsdeskundige een loonwaardebepaling te laten uitvoeren. Deze arbeidsdeskundige kwam tot de conclusie dat de loonwaarde slechts 4,5% was. Dat hielp natuurlijk enorm. Met een goede onderbouwing (al zeg ik het zelf😉) en het rapport over de loonwaardebepaling hebben we bezwaar ingediend tegen het arbeidsongeschiktheidspercentage. Omdat de verzekeringsarts in diens rapportage al had aangegeven dat de beperkingen duurzaam zijn was onze inzet een IVA-uitkering.

De bezwaararbeidsdeskundige was met ons van mening dat met de feitelijk verrichte werkzaamheden niet gesproken kon worden van gangbare arbeid en een functie die normaliter bij werkgever voorkomt. Een praktische schatting was daarmee niet aan de orde, alleen een eventuele verrekening van inkomsten dient plaats te vinden. Wat een mooi resultaat, een IVA vanaf ingangsdatum WIA. Werknemer was blij, kan in rust nog een klein beetje blijven werken als het lukt. Werkgever was ook blij, niet alleen om de besparing van meer dan € 160.000,= maar vooral omdat ze werknemer nog wat lichte werkzaamheden kunnen laten doen als de toestand van werknemer dit op dat moment toelaat.

En dan ben ik natuurlijk ook blij, wat mij betreft een prima start van het weekend, wetende dat ik vorige week bij dezelfde klant een zelfde soort succes heb geboekt. Misschien kan ik bij ze in dienst… heb inmiddels toch al wel een aantal jaren aan salaris voor ze terugverdiend… ach, ik neem genoegen met hun felicitatie, de betaalde factuur en de eer😁

Weten wat Wijzer in Verzuim voor ú kan betekenen?

Neem gerust contact met mij op:

Bel 06-42079088
Mail naar m.schot@wijzerinverzuim.nl
Of check onze contactpagina

De snelle beslisser

Verbaasd was ik, dat er binnen 2 weken na het indienen van de aanvullende gronden in bezwaar al een beslissing op de mat viel. Gegrond bezwaar, IVA vanaf toekenning. Ik moet eerlijk zeggen; we stonden ook wel sterk en zelf was ik best tevreden over mijn stukje proza. Soms heb je dat.😉

Zowel werknemer als werkgever waren verbaasd dat er geen IVA was toegekend, dus werkgever schakelde ons in om bezwaar te maken. Werknemer had een WGA 80-100% toegekend gekregen, maar onduidelijk was waarom, omdat werknemer zelf geen behandelmogelijkheid meer zag.

In mijn bezwaarschift heb ik het UWV gewezen op het Beoordelingskader, daarop sneuvelt wel vaker een beslissing, valt mij op. Het Beoordelingskader waar verzekeringsartsen zich aan dienen te houden zegt onder meer dat belastbaarheid na het eerstkomende jaar slechts mag worden aangenomen indien van een behandeling vaststaat dat deze eerst op langere termijn kan zijn gericht op verbetering van de belastbaarheid.

Uit de stukken die ik voor mij had bleek echter dat de behandeling vooral bestond uit leefregels. De verzekeringsarts schreef in zijn rapport: het gaat om een zeer invaliderende aandoening waarbij de situatie niet zal verbeteren. De lopende behandeling is niet gericht op verbetering van de klachten, maar om er zo goed mogelijk mee om te gaan. Dat leek mij duidelijk een eindsituatie. De conclusie van de verzekeringsarts van zijn prognose dat er op langere termijn nog verbetering kon optreden kon ik dan ook niet helemaal volgen. Er was ook geen sprake van een behandeling waarvan vaststond… hoe dan ook, u begrijpt mijn punt.

Het werd zelfs nog wat gekker allemaal. De behandelend specialist had namelijk in eerdere informatie de eigen prognose al op papier gezet; geen verbetering meer mogelijk/eindsituatie. De verzekeringsarts heeft bij zijn beoordeling nog actuele informatie opgevraagd bij de specialist, mogelijk met het idee dat je nooit zeker weet of de specialist er nog steeds hetzelfde over denkt. Maar ontvangst van de informatie van de specialist werd niet afgewacht alvorens een uitspraak te doen en een WGA 80-100% toe te kennen. Ook bijzonder, waarom zou je dan medische informatie opvragen als je toch niet van plan bent om het te gaan gebruiken. Hoe dan ook; werknemer heeft rust om zich voornamelijk bezig te gaan houden met zijn leefregels, geen verdere UWV-verplichtingen en 75% uitkering tot AOW-gerechtigde leeftijd. Voor werkgever heb ik ruim € 180.000,= bespaard. Ook wel fijn.

Mogelijk zegt de snelheid van de beslissing op bezwaar iets over de uitkomst ervan? Geen idee, als ik mij eens verveel kan ik dat bij andere beslissingen nog eens nakijken. Maar alleen als ik mij verveel dan.

Wilt u voorkomen dat ik me ga vervelen?

Bel of mail me gerust, hieronder vind u mijn contactgegevens:

Bel 06-42079088
Mail naar m.schot@wijzerinverzuim.nl
Of check onze contactpagina