Tag archieven: bezwaar&beroep

Van 35-80% WGA naar de IVA

Aan een medewerker van onze klant was per februari een WGA-uitkering toegekend in verband met een arbeidsongeschiktheid van 35-80%. Theoretisch zou betrokkene 100% arbeidsongeschikt zijn, maar op basis van een praktische schatting werd het arbeidsongeschiktheidspercentage vastgesteld op zo’n 70%.

Zowel werkgever als werknemer waren het hiermee niet eens. Werknemer deed er alles aan om te blijven werken, voor een uurtje of 6 tot 8 per week. Dat kostte echter wel veel energie. De werkhervatting was dan ook niet stabiel te noemen. Werkgever wilde de werknemer ook zeker nog aangepast werk bieden, maar was van mening dat daar eigenlijk geen loonwaarde tegenover stond.

Wat was er nu precies aan de hand?

De primaire arbeidsdeskundige van UWV had geen contact gehad met de werkgever over de praktische inzet van de betrokken werknemer. Wel had deze arbeidsdeskundige contact gelegd met de casemanager van de arbodienst. Deze heeft aan de arbeidsdeskundige doorgegeven dat de werknemer voor 8 uur in de week hersteld was gemeld. Werkgever had betrokkene inderdaad in het verzuimsysteem hersteld gemeld voor het aantal uren dat werknemer op het werk aanwezig was en had zich hierbij niet gebaseerd op loonwaarde. Lastig om dat achteraf te weerleggen.

Maar als iets lastig is betekent dit niet dat het ook onmogelijk is. De werkgever was bereid om hun “vaste” arbeidsdeskundige een loonwaardebepaling te laten uitvoeren. Deze arbeidsdeskundige kwam tot de conclusie dat de loonwaarde slechts 4,5% was. Dat hielp natuurlijk enorm. Met een goede onderbouwing (al zeg ik het zelf😉) en het rapport over de loonwaardebepaling hebben we bezwaar ingediend tegen het arbeidsongeschiktheidspercentage. Omdat de verzekeringsarts in diens rapportage al had aangegeven dat de beperkingen duurzaam zijn was onze inzet een IVA-uitkering.

De bezwaararbeidsdeskundige was met ons van mening dat met de feitelijk verrichte werkzaamheden niet gesproken kon worden van gangbare arbeid en een functie die normaliter bij werkgever voorkomt. Een praktische schatting was daarmee niet aan de orde, alleen een eventuele verrekening van inkomsten dient plaats te vinden. Wat een mooi resultaat, een IVA vanaf ingangsdatum WIA. Werknemer was blij, kan in rust nog een klein beetje blijven werken als het lukt. Werkgever was ook blij, niet alleen om de besparing van meer dan € 160.000,= maar vooral omdat ze werknemer nog wat lichte werkzaamheden kunnen laten doen als de toestand van werknemer dit op dat moment toelaat.

En dan ben ik natuurlijk ook blij, wat mij betreft een prima start van het weekend, wetende dat ik vorige week bij dezelfde klant een zelfde soort succes heb geboekt. Misschien kan ik bij ze in dienst… heb inmiddels toch al wel een aantal jaren aan salaris voor ze terugverdiend… ach, ik neem genoegen met hun felicitatie, de betaalde factuur en de eer😁

Weten wat Wijzer in Verzuim voor ú kan betekenen?

Neem gerust contact met mij op:

Bel 06-42079088
Mail naar m.schot@wijzerinverzuim.nl
Of check onze contactpagina

De snelle beslisser

Verbaasd was ik, dat er binnen 2 weken na het indienen van de aanvullende gronden in bezwaar al een beslissing op de mat viel. Gegrond bezwaar, IVA vanaf toekenning. Ik moet eerlijk zeggen; we stonden ook wel sterk en zelf was ik best tevreden over mijn stukje proza. Soms heb je dat.😉

Zowel werknemer als werkgever waren verbaasd dat er geen IVA was toegekend, dus werkgever schakelde ons in om bezwaar te maken. Werknemer had een WGA 80-100% toegekend gekregen, maar onduidelijk was waarom, omdat werknemer zelf geen behandelmogelijkheid meer zag.

In mijn bezwaarschift heb ik het UWV gewezen op het Beoordelingskader, daarop sneuvelt wel vaker een beslissing, valt mij op. Het Beoordelingskader waar verzekeringsartsen zich aan dienen te houden zegt onder meer dat belastbaarheid na het eerstkomende jaar slechts mag worden aangenomen indien van een behandeling vaststaat dat deze eerst op langere termijn kan zijn gericht op verbetering van de belastbaarheid.

Uit de stukken die ik voor mij had bleek echter dat de behandeling vooral bestond uit leefregels. De verzekeringsarts schreef in zijn rapport: het gaat om een zeer invaliderende aandoening waarbij de situatie niet zal verbeteren. De lopende behandeling is niet gericht op verbetering van de klachten, maar om er zo goed mogelijk mee om te gaan. Dat leek mij duidelijk een eindsituatie. De conclusie van de verzekeringsarts van zijn prognose dat er op langere termijn nog verbetering kon optreden kon ik dan ook niet helemaal volgen. Er was ook geen sprake van een behandeling waarvan vaststond… hoe dan ook, u begrijpt mijn punt.

Het werd zelfs nog wat gekker allemaal. De behandelend specialist had namelijk in eerdere informatie de eigen prognose al op papier gezet; geen verbetering meer mogelijk/eindsituatie. De verzekeringsarts heeft bij zijn beoordeling nog actuele informatie opgevraagd bij de specialist, mogelijk met het idee dat je nooit zeker weet of de specialist er nog steeds hetzelfde over denkt. Maar ontvangst van de informatie van de specialist werd niet afgewacht alvorens een uitspraak te doen en een WGA 80-100% toe te kennen. Ook bijzonder, waarom zou je dan medische informatie opvragen als je toch niet van plan bent om het te gaan gebruiken. Hoe dan ook; werknemer heeft rust om zich voornamelijk bezig te gaan houden met zijn leefregels, geen verdere UWV-verplichtingen en 75% uitkering tot AOW-gerechtigde leeftijd. Voor werkgever heb ik ruim € 180.000,= bespaard. Ook wel fijn.

Mogelijk zegt de snelheid van de beslissing op bezwaar iets over de uitkomst ervan? Geen idee, als ik mij eens verveel kan ik dat bij andere beslissingen nog eens nakijken. Maar alleen als ik mij verveel dan.

Wilt u voorkomen dat ik me ga vervelen?

Bel of mail me gerust, hieronder vind u mijn contactgegevens:

Bel 06-42079088
Mail naar m.schot@wijzerinverzuim.nl
Of check onze contactpagina

De glazen bol van UWV

Enige tijd geleden vroeg mijn collega een herbeoordeling aan voor een, al langere tijd, (lees: ongeveer 8 jaar!) WGA-gerechtigde met een arbeidsongeschiktheidspercentage van 80-100%.

Na deze herbeoordeling kent het UWV een IVA-uitkering toe, per datum herbeoordeling. Mooi resultaat. Het valt echter op dat er sinds de toekenning al geen behandeling meer is geweest die gericht was op herstel en een professionele herbeoordeling die door de verzekeringsarts bij de toekenning was geadviseerd is nooit uitgevoerd. We hebben na de herbeoordeling een bezwaar ingediend tegen de ingangsdatum van de IVA, omdat wij van mening zijn dat deze al eerder, met terugwerkende kracht, van toepassing had moeten zijn.

Vandaag ontving ik de beslissing. Helaas ongegrond, kan gebeuren, maar de gekozen bewoording van de bezwaarverzekeringsarts deed toch echt mijn wenkbrauwen fronsen. Deze bezwaarverzekeringsarts zegt namelijk niet in staat te zijn om met een terugwerkende kracht duurzaamheid vast te stellen, omdat hij geen “glazen bol” heeft… Hierdoor kan hij het beloop van de afgelopen jaren onvoldoende zorgvuldig vaststellen.

Huh? Da’s vreemd. Het beloop is namelijk al voorbij, dus dat lijkt mij prima vast te stellen. Kwestie van reconstrueren, toch?

Gelukkig stelt deze verzekeringsarts dat hij bij zijn beoordeling gebruik maakt van zijn jarenlange ervaring in de verzekeringsgeneeskunde. Dat moet mij dus geruststellen, denk ik. Maar toch, ik ben niet geheel tevreden. Volgens mij is het namelijk als volgt:

Van de verzekeringsarts wordt niet verlangd om precies de belastbaarheid te voorspellen. Die glazen bol is dus ook volstrekt onnodig. Maar er wordt wel een concrete en deugdelijke afweging voor de inschatting van de duurzaamheid verwacht. Er is geen ruimte om geen inschatting te maken en dan, gewoon omdat het gemakkelijk is, te kiezen voor de datum herbeoordeling. Maar uit de rapportage van deze bezwaarverzekeringsarts kan opgemaakt worden dat hij zich daartoe niet in staat acht.

Wat dan opvallend is, is dat deze arts zich niet nader heeft laten informeren, bijvoorbeeld door inzet van informatie van behandelaren (uit het verleden, want ook een behandelaar kan niet in de toekomst kijken).

Ik blijf mij nog steeds verwonderen over uitspraken van verzekeringsartsen. Ik denk dat ik hier nog niet klaar mee ben, maar onze klant en ik beraden ons nog.

Bel 06-42079088
Mail naar m.schot@wijzerinverzuim.nl
Of check onze contactpagina