Nut van herbeoordeling

De (tijdige) uitvoering van herbeoordelingen door UWV staat al een poosje ter discussie. Het tekort aan verzekeringsartsen is alom bekend en de maatregel om de 60-plusser niet meer te laten keuren door een arts leidt tot een algemene verontwaardiging.

En toch is het belangrijk om herbeoordelingen te blijven aanvragen en/of zo nodig bezwaar aan te tekenen. Het bewijs kwam recent bij mij per post. Voor 2 verschillende klanten een herbeoordeling aangevraagd, voor beiden lang gewacht op de uiteindelijke beslissing.

Maar ook voor beiden geldt dat ze zonder herbeoordeling nog jarenlang teveel gedifferentieerde premie zouden moeten betalen.

Beide herbeoordelingen kwamen na een, in eerste instantie 80-100% beoordeling, nu uit op een aanzienlijk lager arbeidsongeschiktheidspercentage. Voor √©√©n van de herbeoordelingen geldt zelfs een be√ęindiging van de WIA-uitkering omdat er sprake is van een arbeidsongeschiktheidspercentage van <35%.

Bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van 80-100% is “niks doen” wat mij betreft dus geen optie. 10 jaar lang betalen voor iemand die volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt is, is een zeldzaamheid, of zou dat in ieder geval moeten zijn. In de loop der tijd worden beperkingen minder of wordt duidelijk dat het ook in de toekomst niet meer mogelijk wordt om te werken, waardoor IVA van toepassing is.

Ja, het aanvragen van herbeoordelingen is een (extra) belasting voor UWV. Maar geen excuus om het niet te doen.