Over Wijzer in Verzuim

Sociale Zekerheid vinden wij iets om zuinig op te zijn. Het vangnet zoals we dat kennen in Nederland, is een groot goed. Als je door beperkingen niet meer in staat bent om in je eigen inkomen te voorzien, is het voor ons logisch dat je niet in de kou komt te staan.

Voor niets gaat de zon op, dus de financiering van dit vangnet komt uit de lengte of uit de breedte. Voor een groot deel zijn de werkgevers van deze niet te benijden groep mensen financieel verantwoordelijk. Dat betekent nogal wat …

Je kunt zomaar € 150.000 kwijt zijn aan je arbeidsongeschikte (ex-)werknemer. Het is voor ons dan ook niet meer dan logisch dat je wel wilt weten of je hier terécht voor betaalt. Is de werknemer echt niet in staat om in zijn inkomen te voorzien? En is het wel terecht dat je individueel aangeslagen wordt? Zou het niet uit een collectief potje moeten komen?

Onze drijfveer is om alle onrechtvaardigheden te filteren en terug te leggen waar het hoort. Met respect voor wet- en regelgeving, werkgever én werknemer. En daarnaast uit te kunnen leggen waarom je verantwoordelijk bent. Ook al kost het een hoop geld en kan het nog steeds onrechtvaardig vóelen.

Werken vanuit de waarden rechtvaardigheid, openheid en respect is voor ons essentieel. Misschien delen wij deze waarden, en is dat de reden dat we op elkaars pad komen.

Ons team

Margreet Kühne
Margreet Schot
Janet Steenge
Mike Kühne

U kunt bij ons terecht voor:

– WGA Beschikkingenmanagement
– Controle en bezwaar beschikkingen Ziektewet en WIA
– Controle en bezwaar premie Werkhervattingskas (WHK)