Over Wijzer in Verzuim

Sociale Zekerheid vinden wij iets om zuinig op te zijn. Het vangnet zoals we dat kennen in Nederland, is een groot goed. Als je door beperkingen niet meer in staat bent om in je eigen inkomen te voorzien, is het voor ons logisch dat je niet in de kou komt te staan.

Voor niets gaat de zon op, dus de financiering van dit vangnet komt uit de lengte of uit de breedte. Voor een groot deel zijn de werkgevers van deze niet te benijden groep mensen financieel verantwoordelijk. Dat betekent nogal wat …

Je kunt zomaar € 150.000 kwijt zijn aan je arbeidsongeschikte (ex-)werknemer. Het is voor ons dan ook niet meer dan logisch dat je wel wilt weten of je hier terécht voor betaalt. Is de werknemer echt niet in staat om in zijn inkomen te voorzien? En is het wel terecht dat je individueel aangeslagen wordt? Zou het niet uit een collectief potje moeten komen?

Onze drijfveer is om alle onrechtvaardigheden te filteren en terug leggen waar het hoort. Met respect voor wet- en regelgeving, werkgever én werknemer. En daarnaast uit te kunnen leggen waarom je verantwoordelijk bent. Ook al kost het een hoop geld en kan het nog steeds onrechtvaardig vóelen.

Werken vanuit de waarden rechtvaardigheid, openheid en respect is voor ons essentieel. Misschien delen wij deze waarden, en is dat de reden dat we op elkaars pad komen.

Ons team

Margreet Kühne
Margreet Schot
Janet Steenge
Mike Kühne

U kunt bij ons terecht voor:

Controle en bezwaar UWV-beschikkingen Ziektewet en WIA
Controle en bezwaar premie Werkhervattingskas (WHK)
Full-package Beschikkingenmanagement voor de laagste WHK-premie

Beveiliging persoonsgegevens

Wij onderschrijven het belang van bescherming van persoonsgegevens. Daarom hebben wij de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om de privacy van betrokkenen te waarborgen zoals:

Encryptie
Alle bestanden slaan we automatisch versleuteld op

IP-filtering
Aan de hand van IP-filters bepalen we wie er van welke locatie in onze omgeving kan inloggen

Twee-factor authenticatie
Een SMS-code of Push-notificatie biedt een extra laag van authenticatie zodat we meer zekerheid hebben over de identiteit van wie er inlogt

E-mailhygiëne
We staan voor beperkte gegevensuitwisseling per mail; voor rapporten en documenten met persoonsgegevens gebruiken we ons Cliëntenportaal. U logt in met twee-factor authenticatie

Codering documenten met bijzondere persoonsgegevens (medische stukken)
Elk document dat bijzondere persoonsgegevens bevat aangaande medische gegevens voorzien we van een apart inzageniveau dat alleen toegankelijk is voor geautoriseerde medewerkers

Fysiek archief
Ons archief met dossiers die in behandeling zijn, bevindt zich in een afsluitbare kast die alleen toegankelijk is voor geautoriseerde medewerkers

Cleandesk
Als we onze werkplek verlaten, al is het maar om even een bakje koffie of thee voor onze lieve collega’s te halen, locken we onze computer en zorgen we ervoor dat er geen bijzondere persoonsgegevens op ons bureau liggen