Auteursarchief: Margreet Kühne

WHK

Betaalt u de WGA-uitkering???

Bent u werkgever en is uw loonsom hoger dan € 346.000?

En kijkt u wel eens naar uw Beschikking Loonheffingen Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas?

Dan is u dit jaar vast iets opgevallen.

Waar vorig jaar (2020) de Belastingdienst u nog meldde:
– de aan uw (ex-)werknemers betaalde WGA-uitkeringen in 2018: € xxx

is de boodschap van dit jaar:
– de WGA-uitkeringen die u aan uw (ex-)werknemers hebt betaald in 2019: € xxx

Sinds wanneer is de betaalroute gewijzigd van UWV naar werkgever???

Spoiler: die is niet gewijzigd

Ach, ik hou het maar op een overijverige ambtenaar die een cursus B1-schrijven heeft gevolgd 😉

Oh, en de openingsvraag: “Betaalt u de WGA-uitkering?”
kan ik nog steeds volmondig met JA beantwoorden.
Reken maar na.

Druk? Láten doen is dan fijn.

Dan krijgt u een mooie pdf met uw premiebelang WHK

 
Gratis en voor niets.

Gewoon omdat het kan.

Liever eerst persoonlijk contact?

Bijvoorbeeld om toegang tot ons Cliëntenportaal aan te vragen voor beveiligde upload van uw document?

Bel 06-22243929
Mail naar m.kuhne@wijzerinverzuim.nl
Of check onze contactpagina
WHK

WHK: Waanzinnig Hoge Kosten

Werkgevers opgelet! Is uw loonsom hoger dan € 2.000.000? En bent u geen eigenrisicodrager voor de WGA?

Dan ontvangt u eind november weer de premiebeschikking Werkhervattingskas (WHK) van de Belastingdienst.

Geeft u ‘m aan uw salarisadministrateur? Zonder controle?

Weet wat het kost!

Spoiler: een zieke (ex-)werknemer kost u zomaar € 200.000. Of meer.

Om te voorkomen dat u onnodig te veel betaalt, schakelt u de deskundige hulp van Wijzer in Verzuim in.

Bel 06-22243929
Mail naar info@wijzerinverzuim.nl
Of check onze contactpagina
WHK2020

Ontwikkelingen premie WHK 2021

Op 1 september 2020 publiceerde UWV de Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet voor het komende jaar. In deze nota is uiteengezet hoe de premie Werkhervattingskas (WHK) voor 2021 tot stand komt.

Meteen ter zake

Bent u financieel georiënteerd, klikt u meteen op de onderstaande button om uw eigen premieberekening WHK voor 2021 te maken:
 
     
 
En/of lees verder wanneer u de technische kant (ook) interessant vindt 😉

Invloed Coronamaatregelen op de premie WHK 2021

De maatregelen die de overheid omwille van Corona heeft genomen, hebben impact op de premiedifferentiatie voor de WGA en de Ziektewet. De WGA reageert met vertraging op conjuncturele-ontwikkelingen vanwege de wachttijd van twee jaar. Een ander gevolg van de coronamaatregelen is het achterblijven van de premie-inkomsten. Loonsommen dalen en premies kunnen uitgesteld worden afgedragen.

Stabiele premie voor grote werkgevers

Ondanks de ontwikkelingen door de Coronamaatregelen zien we voor 2021 een vrij stabiel beeld in de WHK-premie voor grote werkgevers. Uiteraard blijft de premiedifferentiatie gebaseerd op de toegerekende uitkeringslasten uit 2019. Daarom kan er voor de individuele werkgever toch een (groot) verschil optreden met de WHK-premie van 2020 door wijzigingen in de toegerekende WGA- en/of Ziektewetlasten.

Vergelijking premie WHK 2020 / 2021

Bij een vergelijking tussen de WHK-premies van 2020 en 2021 (bij gelijkblijvende loonsommen en uitkeringslasten) zien we dit jaar minimale verschillen (zie onderstaande tabel). De werkgevers die géén schade hebben, betalen wel (alweer) meer premie dan in het voorgaande jaar.

Loonsom ZW-schade WGA-schade Premie 2020 Premie 2021 Verschil
€ 6.000.000 € 15.000 € 25.000 € 66.000 € 66.000 +/- 0%
€ 6.000.000 € 0 € 0 € 19.200 € 19.800 + 3,13%
€ 15.000.000 € 15.000 € 85.000 € 165.000 € 163.500 – 0,91%
€ 15.000.000 € 0 € 0 € 48.000 € 49.500 + 3,13%
€ 40.000.000 € 50.000 € 85.000 € 284.000 € 288.000 + 1,41%
€ 40.000.000 € 0 € 0 € 128.000 € 132.000 + 3,13%

NB voor grote werkgevers (loonsom vanaf € 3.460.000) maakt de sectorindeling geen verschil; de premie is geheel individueel opgebouwd. Zelfs voor Uitzendondernemingen, met een hogere maximumpremie voor de Ziektewet, gelden bovengenoemde bedragen.

Los van de berekening van de premies is het voor publiek verzekerde werkgevers zaak om de WGA-uitstroom te bevorderen teneinde de uitkeringslasten te verlagen. Laten wij daar nou net heel erg goed in zijn 😉

Zelf uw berekening van de premie WHK 2021 maken

Bent u nieuwsgierig naar de premie WHK die u in 2021 tegemoet kunt zien, mag u vrijblijvend gebruik maken van de Premiemodule WHK van Wijzer in Verzuim.

Uw eigen berekening van de premie WHK 2021 ontvangen?

Met alle plezier stellen wij een maatwerkberekening voor u op. Stuur ons uw gedifferentieerde premienota WHK 2020 en wij berekenen op basis van dezelfde gegevens uw WHK-premie voor 2021.

Wilt u de premienota WHK liever niet over de mail versturen? Vraag dan toegang tot ons Cliëntenportaal aan voor een encrypted verzending.

Bel 06-22243929
Mail naar info@wijzerinverzuim.nl
Of check onze contactpagina