Arbeidsverledeneis definitief niet ingevoerd

Minister Asscher heeft op 3 oktober 2013 nog maar eens bevestigd dat de arbeidsverledeneis in de Ziektewet voor vangnetters niet ingevoerd zal worden. Hij ziet dat door de Modernisering van de Ziektewet het verantwoordelijkheidsgevoel voor vangnetters is toegenomen.

Wat was het plan?

De duur van de Ziektewet-uitkering zou gerelateerd worden aan het arbeidsverleden. Deze systematiek kennen we al van de WW. Voor iemand met een arbeidsverleden van 6 jaar zou dit betekenen dat de Ziektewet-uitkering slechts 6 maanden lang op het dagloon gebaseerd zou zijn, en na die periode op het minimumloon.

Wat is er gebeurd

De filosofie achter het besluit om de arbeidsverledeneis niet in te voeren, is te vinden in het Sociaal Akkoord van april 2013. Hierin is overeengekomen dat het verschil tussen vaste krachten en flexwerkers verlaagd moet worden om iedereen gelijke kansen te geven.

Wat betekent dit voor werknemer en werkgever?

Voor de werknemer (ex inmiddels) is dit besluit gunstig. De Ziektewet-uitkering blijft gedurende de volledige twee ziektewetjaren gerelateerd aan het dagloon. De werkgever, die sinds de invoering van de Modernisering van de Ziektewet financieel verantwoordelijk is voor de Ziektewetuitkeringen van ex-werknemers, komt er bekaaider vanaf, om dezelfde reden.