Tag archieven: Modernisering Ziektewet

Update Premienota Werkhervattingskas:
7 controles die u niet mag missen

De Modernisering van de Ziektewet heeft grote gevolgen voor organisaties bij wie weleens een werknemer ziek uit dienst is gegaan. Vanaf 2014 betaalt u een extra premie voor uw zieke ex-werknemers. Of de werknemer nu 1 dag, 10 maanden of 16 jaar voor u heeft gewerkt maakt hierbij geen verschil.

Premienota Werkhervattingskas: betalen voor zieke ex-werknemers

U ontvangt jaarlijks van de Belastingdienst de “Beschikking Loonheffingen Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas (Whk)”. Deze aanslag laat u betalen voor alle (ex-)werknemers die ziek bij u uit dienst zijn gegaan. Het gaat om forse bedragen, dus het is raadzaam de beschikking goed te controleren en eventuele fouten eruit te halen. Anders loopt u het risico dat een onterecht toegerekende uitkering u duizenden euro’s kost.

Welke controles moet u uitvoeren om niet te veel te betalen?

Gebruik voor de controle het handige e-boek van Wijzer in Verzuim. In dit e-boek staan 7 stappen die u niet mag missen bij de controle van de premienota Werkhervattingskas.

Vraag nu direct het e-boek aan en weet welke 7 controles u niet mag missen.

Laatste update: 3 september 2020

Modernisering Ziektewet onder vuur

De invoering van de Modernisering van de Ziektewet (Wet BeZaVa) per 2014 doorstaat volgens het Gerechtshof in Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2017:4830) de toets van behoorlijk bestuur niet.

In een specifiek geval heeft het Gerechtshof geoordeeld dat de werkgever niet aangeslagen mag worden voor de uitkering van iemand die vóór 23 april 2012 al ziek uit dienst was. Vooral het gebrek aan een overgangsregeling acht het Hof niet in de haak en in strijd met het EVRM. De WHK-premie -premiecomponent Ziektewet- moet de Belastingdienst met 0,7% naar beneden bijstellen.

Kort gezegd: volgens het Gerechtshof betaalt ook ú mogelijk onterecht te veel WHK-premie.

En u wilt alleen maar weten: Heb Ik Nu Te Veel Betaald Of Niet???

Die vraag is niet zo eenvoudig te beantwoorden. Want alhoewel de uitspraak van het Gerechtshof ruimte biedt om bepaalde uitkeringen uit uw WHK-premie te poetsen, ligt deze zaak bijzonder genuanceerd. Een en ander dient gezien te worden in samenhang met een pakket aan maatregelen dat er destijds voor moest zorgen dat het begrotingstekort zou dalen onder de 3%. Destijds staat voor 2012 toen de crisis zo ongeveer op z’n hoogtepunt was en het land gered moest worden van de ondergang.

Zo verwijst het Gerechtshof in een web van uitspraken via het crisisheffingsarrest naar een Hongaarse zaak waarin dwingende redenen genoemd zouden moeten zijn waarom het vertrouwen van u als werkgever verstoord zou kunnen zijn. Aangaande de crisisheffing zal het EHRM zich nog uit moeten spreken. En pas na díe uitspraak zou er weer een (andere?) uitspraak kúnnen volgen over de WHK-premie.

Wij volgen de ontwikkelingen hierin nauwlettend.

Een en ander betekent overigens niet dat er geen kans meer is dat er zaken gewonnen zullen kunnen gaan worden na al die uitspraken die nog moeten volgen (we hopen dat u het nog volgt). Dat vergt een adem van nog eens een slordige drie jaar schatten wij in.
 

Mail naar info@wijzerinverzuim.nl om op de hoogte te blijven. Wij nemen u dan op onze WHK-mailinglijst en zullen u bij relevante ontwikkelingen informeren.

Betaalt u uw verkoper € 1.695 per uur?

Nee natúúrlijk niet hoor ik u denken! Zestien-honderd-vijf-en-negentig euro? Per uur? Wie is zo gek? En wie heeft zo veel geld over? Is die medewerker een topverkoper dan? Een miljoenendeal binnengeharkt met één telefoontje?

Niets van dat al! Voordat u míj voor gek verklaart, verwijs ik u graag naar onze overheid. In oktober 2012 hebben ze de Modernisering van de Ziektewet goedgekeurd waarbij het onmogelijke mogelijk is geworden.

Hoe zit dat dan?

David is vol goede moed gestart met zijn verkoopopleiding. Met op het eerste oog wat gezonde spanning is hij begonnen aan zijn outbound calls. Maar al snel groeien de opgelegde targetrealisatie, de tempodruk en op de koop toe de verbale agressie van de potentiële klanten hem boven de pet. Een ziekmelding is het gevolg.

Dat kost toch geen € 1.695 per uur?

Als je even niet oplet zeker wel. Zelfs als de werkgever het contract binnen de proeftijd niet verlengt. David blijkt een ernstige psychiatrische aandoening te hebben en blijft twee jaar ziek. Bij de WIA-beoordeling kent UWV hem een WGA-uitkering toe op basis van 80-100% arbeidsongeschiktheid.

Het gevolg

Naast de twee jaar loondoorbetaling is de werkgever ook nog eens 10 jaar lang verantwoordelijk voor de WGA-uitkering. Bij een bescheiden salaris van € 33.000 per jaar is de totale schadepost € 201.667 of meer.

Even terug naar de inspanningen van David; hij heeft 119 uur arbeid verricht. Waarvan wellicht maar een paar uurtjes effectief. Teruggerekend: € 1.694,68 per aanwezig uur.

3 tips om controle te houden over de verzuimkosten

Op deze manier is personeel welhaast onbetaalbaar. Om te voorkomen dat u misschien wel onterecht te veel betaalt, zijn er een aantal zaken die u moet controleren:

Is er een eerdere arbeidsongeschiktheidsdag?
Heeft u voor David recht op de no-riskpolis?
Is de WIA-beoordeling juist uitgevoerd?

En tot slot een bonustip:
Houd uw vinger aan de pols voor wat betreft herstel. Een volledige WGA-uitkering is per definitie een tijdelijke situatie. Immers óf de werknemer herstelt (deels) en krijgt een lager uitkeringspercentage óf de arbeidsongeschiktheid wordt duurzaam en de WGA wordt omgezet in IVA. Een IVA-uitkering komt niet voor rekening van de werkgever.

Meer tips en tricks

Er zijn meer mogelijkheden om de kosten van verzuim te verlagen of zelfs af te wenden. Heeft u een zieke tijdelijke werknemer en wilt u weten wat de risico’s zijn? Neem dan contact met mij op via 06-22243929.