Tag archieven: WHK

WHK

Betaalt u de WGA-uitkering???

Let op: de informatie op deze pagina is verouderd. Voor de bedragen in 2024 kijkt u op deze pagina.

Bent u werkgever en is uw loonsom hoger dan € 346.000?

En kijkt u wel eens naar uw Beschikking Loonheffingen Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas?

Dan is u dit jaar vast iets opgevallen.

Waar vorig jaar (2020) de Belastingdienst u nog meldde:
– de aan uw (ex-)werknemers betaalde WGA-uitkeringen in 2018: € xxx

is de boodschap van dit jaar:
– de WGA-uitkeringen die u aan uw (ex-)werknemers hebt betaald in 2019: € xxx

Sinds wanneer is de betaalroute gewijzigd van UWV naar werkgever???

Spoiler: die is niet gewijzigd

Ach, ik hou het maar op een overijverige ambtenaar die een cursus B1-schrijven heeft gevolgd 😉

Oh, en de openingsvraag: “Betaalt u de WGA-uitkering?”
kan ik nog steeds volmondig met JA beantwoorden.
Reken maar na.

Druk? Láten doen is dan fijn.

Dan krijgt u een mooie pdf met uw premiebelang WHK

 
Gratis en voor niets.

Gewoon omdat het kan.

Liever eerst persoonlijk contact?

Bijvoorbeeld om toegang tot ons Cliëntenportaal aan te vragen voor beveiligde upload van uw document?

Bel 06-22243929
Mail naar m.kuhne@wijzerinverzuim.nl
Of check onze contactpagina

Update Premienota Werkhervattingskas:
7 controles die u niet mag missen

De Modernisering van de Ziektewet heeft grote gevolgen voor organisaties bij wie weleens een werknemer ziek uit dienst is gegaan. Vanaf 2014 betaalt u een extra premie voor uw zieke ex-werknemers. Of de werknemer nu 1 dag, 10 maanden of 16 jaar voor u heeft gewerkt maakt hierbij geen verschil.

Premienota Werkhervattingskas: betalen voor zieke ex-werknemers

U ontvangt jaarlijks van de Belastingdienst de “Beschikking Loonheffingen Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas (Whk)”. Deze aanslag laat u betalen voor alle (ex-)werknemers die ziek bij u uit dienst zijn gegaan. Het gaat om forse bedragen, dus het is raadzaam de beschikking goed te controleren en eventuele fouten eruit te halen. Anders loopt u het risico dat een onterecht toegerekende uitkering u duizenden euro’s kost.

Welke controles moet u uitvoeren om niet te veel te betalen?

Gebruik voor de controle het handige e-boek van Wijzer in Verzuim. In dit e-boek staan 7 stappen die u niet mag missen bij de controle van de premienota Werkhervattingskas.

Vraag nu direct het e-boek aan en weet welke 7 controles u niet mag missen.

Laatste update: 3 september 2020

WHK2020

WHK 2020 ‘gunstig’ voor werkgevers met schade

Op 2 september 2019 publiceerde UWV de Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2020. In deze nota is uiteengezet op welke wijze de premie Werkhervattingskas (WHK) voor 2020 tot stand komt.

Wijzigingen in rekenmethodiek

Er is een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo is onder andere het rekenpercentage geschrapt en zijn de wijze van berekening van het gemiddelde werkgeversrisicopercentage en het individuele werkgeversrisicopercentage gelijkgetrokken.

Deze hernieuwde rekenmethode voor de vaststelling van de Werkhervattingskaspremie 2020 pakt ‘gunstig’ uit voor werkgevers mét Ziektewet- en/of WGA-schade. Zij betalen in 2020 een lagere WHK-premie.

Heeft een werkgever géén schade, stijgt de premie juist.

Uiteraard betaalt de werkgever mét schade een hogere premie dan zónder schade, maar in 2020 vertaalt de schade zich minder sterk in een verhoging van de gedifferentieerde premie. Alleen wanneer een werkgever het echt bont maakt en tegen of boven de maximumpremie uitkomt, zal de rekening in 2020 hoger uitvallen dan in 2019.

Vergelijking 2019 / 2020

Bij een vergelijking tussen de premies 2019 en 2020 (bij gelijkblijvende loonsommen en uitkeringslasten) zien we de volgende verschillen:

Loonsom ZW-schade WGA-schade Premie 2019 Premie 2020 Verschil
€ 6.000.000 € 15.000 € 25.000 € 73.200 € 66.000 -/- 9,84%
€ 6.000.000 € 0 € 0 € 16.800 € 19.200 + 14,29%
€ 15.000.000 € 15.000 € 85.000 € 183.000 € 165.000 -/- 9,84%
€ 15.000.000 € 0 € 0 € 42.000 € 48.000 + 14,29%
€ 40.000.000 € 50.000 € 85.000 € 300.000 € 284.000 -/- 5,33%
€ 40.000.000 € 0 € 0 € 112.000 € 128.000 + 14,29%

NB voor grote werkgevers (loonsom vanaf € 3.370.000) maakt de sectorindeling geen verschil; de premie is geheel individueel opgebouwd. Zelfs voor Uitzendondernemingen, met een hogere maximumpremie voor de Ziektewet, gelden bovengenoemde bedragen.

Los van de berekening van de premies is het voor publiek verzekerde werkgevers zaak om de WGA-uitstroom te bevorderen teneinde de uitkeringslasten te verlagen. Laten wij daar nou net heel erg goed in zijn 😉

Eigen berekening ontvangen?

Met alle plezier stellen wij een maatwerkberekening voor u op. Stuur ons uw gedifferentieerde premienota WHK 2019 en wij berekenen op basis van dezelfde gegevens uw WHK-premie voor 2020.

Wilt u de premienota WHK liever niet over de mail versturen? Vraag dan toegang tot ons Cliëntenportaal aan voor een encrypted verzending.

Bel 06-22243929
Mail naar info@wijzerinverzuim.nl
Of check onze contactpagina