Modernisering Ziektewet onder vuur

De invoering van de Modernisering van de Ziektewet (Wet BeZaVa) per 2014 doorstaat volgens het Gerechtshof in Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2017:4830) de toets van behoorlijk bestuur niet.

In een specifiek geval heeft het Gerechtshof geoordeeld dat de werkgever niet aangeslagen mag worden voor de uitkering van iemand die vóór 23 april 2012 al ziek uit dienst was. Vooral het gebrek aan een overgangsregeling acht het Hof niet in de haak en in strijd met het EVRM. De WHK-premie -premiecomponent Ziektewet- moet de Belastingdienst met 0,7% naar beneden bijstellen.

Kort gezegd: volgens het Gerechtshof betaalt ook ú mogelijk onterecht te veel WHK-premie.

En u wilt alleen maar weten: Heb Ik Nu Te Veel Betaald Of Niet???

Die vraag is niet zo eenvoudig te beantwoorden. Want alhoewel de uitspraak van het Gerechtshof ruimte biedt om bepaalde uitkeringen uit uw WHK-premie te poetsen, ligt deze zaak bijzonder genuanceerd. Een en ander dient gezien te worden in samenhang met een pakket aan maatregelen dat er destijds voor moest zorgen dat het begrotingstekort zou dalen onder de 3%. Destijds staat voor 2012 toen de crisis zo ongeveer op z’n hoogtepunt was en het land gered moest worden van de ondergang.

Zo verwijst het Gerechtshof in een web van uitspraken via het crisisheffingsarrest naar een Hongaarse zaak waarin dwingende redenen genoemd zouden moeten zijn waarom het vertrouwen van u als werkgever verstoord zou kunnen zijn. Aangaande de crisisheffing zal het EHRM zich nog uit moeten spreken. En pas na díe uitspraak zou er weer een (andere?) uitspraak kúnnen volgen over de WHK-premie.

Wij volgen de ontwikkelingen hierin nauwlettend.

Een en ander betekent overigens niet dat er geen kans meer is dat er zaken gewonnen zullen kunnen gaan worden na al die uitspraken die nog moeten volgen (we hopen dat u het nog volgt). Dat vergt een adem van nog eens een slordige drie jaar schatten wij in.
 

Mail naar info@wijzerinverzuim.nl om op de hoogte te blijven. Wij nemen u dan op onze WHK-mailinglijst en zullen u bij relevante ontwikkelingen informeren.