Loondoorbetaling in het tweede ziektejaar

Soms vliegt een werkgever uit de bocht als het gaat om de begeleiding van zieke werknemers. Laatst kwam ik een uitspraak van de Rechtbank Limburg tegen waaruit bleek dat de aangeklaagde werkgever het wel erg bont heeft gemaakt. Leest u mee?

Het betreft hier een uitspraak van de Rechtbank inzake loonvordering in kort geding. Vanaf het tweede jaar ziekte is volgens overeenkomst 70% loon verschuldigd, maar is per abuis drie maanden 100% doorbetaald. Dat in bodemprocedure geoordeeld zal worden dat bij werkneemster het gerechtvaardigde vertrouwen is gewekt dat werkgever het gehele tweede ziektejaar 100% zal blijven doorbetalen, is onvoldoende aannemelijk om daar in kort geding op vooruit te lopen.

De volledige uitspraak vindt u hier: ECLI:NL:RBLIM:2018:8834