GDBM

Geeft uw bedrijfsarts aan dat uw werknemer geen mogelijkheden heeft om het werk te hervatten? Wees dan alert op de periode dat dit voortduurt. Er zijn maar een beperkt aantal situaties waarin UWV akkoord gaat met het staken van re-integratieactiviteiten.

Er is alleen sprake van Geen Duurzaam Benutbare Mogelijkheden (GDBM) wanneer:

  • er sprake is van opname in een ziekenhuis of instelling
  • de werknemer bedlegerig is
  • een aanzienlijke verslechtering van de gezondheid te verwachten is binnen 3 maanden (bv. door een chemokuur)
  • de levensverwachting zodanig slecht is dat er binnen afzienbare termijn geen arbeidsmogelijkheden meer zijn
  • de werknemer lichamelijk of psychisch niet zelfredzaam is

Voor de liefhebber hierbij de link naar de betreffende wettekst:
artikel 2 lid 5 Schattingsbesluit Arbeidsongeschiktheidswetten

Overigens, als de GDBM terecht gesteld is en de kans op herstel is uitgesloten, overweeg dan om een vervroegde IVA-uitkering aan te vragen.