De Verzuimpolitie – deel lll

Zembla heeft weer wat losgemaakt. Medische gegevens die ongeoorloofd in verkeerde handen vallen is niet goed te praten. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en re-integratie van uw zieke werknemers. Hoe kunt u hieraan vormgeven zonder de privacyregels te schenden? Wijzer in Verzuim geeft u een aantal tips.

Welke gegevens mag u aan uw werknemer vragen

Bij de ziekmelding mag u niet aan uw werknemer vragen naar de aard van de aandoening. De vragen die u wel mag stellen wanneer uw werknemer zich ziekmeldt:

  • op welk telefoonnummer ben je bereikbaar
  • welke werkzaamheden moeten er van je overgenomen worden
  • hoe lang denk je dat je afwezig zult zijn
  • wat kun je op dit moment wél
  • val je onder een vangnetbepaling: is je ziekte het gevolg van zwangerschap of orgaandonatie
  • kan ik aanspraak maken op ziekengeld omdat je eerder een WIA-, WAO- of Wajong-uitkering hebt gehad (let op: dit mag u pas na twee maanden dienstverband vragen!)
  • houdt je ziekte verband met een arbeidsongeval
  • is er sprake van een verkeersongeval met een aansprakelijke derde

Uw werknemer vertelt uit eigen beweging over zijn aandoening(en)

In de praktijk gebeurt het dat de werknemer zijn verhaal aan u kwijt wil of spontaan begint te vertellen over alle doktersbezoeken, medicijnen en therapieën. U heeft nu eenmaal een goede band met elkaar. Wat daar dan mee te doen? Het is goed te weten dat u wel eigen, persoonlijke aantekeningen mag maken over deze zaken. Deze persoonlijke aantekeningen mogen op geen enkele manier toegankelijk zijn voor anderen.

Anders denken en doen

Geregeld zult u zich afvragen hoe u dan uw verantwoordelijkheden met betrekking tot verzuimbegeleiding en re-integratie kunt nakomen als u helemaal niets mag weten. Wijzer in Verzuim is ervan overtuigd dat dit heel goed kan; het is een kwestie van omdenken. In plaats van (te lang) stil te staan bij alle kwalen, pijntjes en ongemakken, ga je uit van wat iemand nog wél kan. En natúúrlijk is dat niet in alle situaties even makkelijk, zeker als er echt ernstige medische klachten zijn. Maar dan nog: alleen de bedrijfsarts oordeelt over de medische zaken in relatie tot het werk.