Waarom een Ziektewet-uitkering 2x zo duur uitvalt

uitroeptekenSinds de invoering van de BeZaVa ofwel Modernisering van de Ziektewet betaalt de laatste werkgever de Ziektewet-uitkering van haar ex-werknemers.

Voor een uitkering van € 16.000 zijn de lasten voor de werkgever € 32.000!

Hoe gaat dat precies in z’n werk

Na het einde van het dienstverband vraagt de werknemer een Ziektewet-uitkering aan bij het UWV. Het UWV meldt de uitkering aan bij de Belastingdienst. De Belastingdienst ‘verblijdt’ u twee jaar later met een mooie blauwe envelop met de “gedifferentieerde premie ZW-flex”.

Hoe berekent de Belastingdienst de premie?

Alle Ziektewet-uitkeringen aan uw ex-werknemers afgezet tegen uw totale loonsom bepalen uw individuele werkgeversrisico. Wanneer u méér dan gemiddeld instroom in de Ziektewet veroorzaakt, betaalt u een opslag. Doet u het beter dan gemiddeld, ontvangt u een korting. De uiteindelijke premie die u betaalt, is een samenspel tussen uitkeringen, gemiddelden en uw sector.

Wat maakt deze berekening bijzonder

Door een bijzondere constructie – de correctiefactor – in de berekening van de ZW-flexpremie betaalt u een bedrag ter grootte van twee keer de Ziektewetuitkeringen.

Een voorbeeld
Een werkgever zonder Ziektewet-instroom met een loonsom van € 5.000.000 betaalt € 7.000 (0,14%) aan gedifferentieerde ZW-flexpremie in 2014. Wanneer het UWV in 2012 € 16.000 uitgekeerd heeft aan zieke ex-werknemers, betaalt de werkgever 0,78% = € 39.000 voor de ZW-flex.

Wilt u weten welke ZW-flexpremie voor úw organisatie geldt in 2014? Neem contact op voor een berekening op maat.

Hoe beïnvloedt u deze lasten

U heeft een aantal mogelijkheden om de Ziektewetlasten voor ex-werknemers terug te dringen:
U kunt ervoor kiezen Eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden. U laat dan de lopende Ziektewet-uitkeringen achter bij het UWV. Toekomstige uitkeringen betaalt u zelf. Ook bent u dan verantwoordelijk voor de re-integratie
Niet alle aan u doorbelaste Ziektewet-uitkeringen komen terecht voor uw rekening. Er zijn partijen die beweren dat het UWV 35% van de uitkeringen onterecht doorbelast. Controle op de toerekeningen is zeker geen overbodige luxe.
Hou contact met uw ex-werknemer. Zodra de werknemer hersteld is, kan de Ziektewet-uitkering stoppen. Het UWV blijkt hier in de praktijk (te!) soepel mee om te gaan

Controle van úw Ziektewet-uitkeringen

Wijzer in Verzuim helpt u graag bij de controle van de Ziektewet-uitkeringen die het UWV aan u doorbelast.

Bel 06-22243929
Mail naar info@wijzerinverzuim.nl
Of check onze contactpagina

1 thoughts on “Waarom een Ziektewet-uitkering 2x zo duur uitvalt

  1. Pingback: Waarom een ZZP'er extra aantrekkelijk is | Wijzer in Verzuim

Reacties zijn gesloten.