Modernisering Ziektewet: Hoe u makkelijk te veel betaalt

Dat u door de Modernisering van de Ziektewet moet betalen voor de Ziektewet- en/of WGA-uitkering van uw ex-werknemer is al niet leuk, laat staan wanneer de doorbelasting aan u niet terecht is!

Inmiddels heb ik een aantal bezwaarzaken mogen behandelen. Mij is duidelijk geworden dat de impact van de nieuwe wetgeving op de uitvoering door het UWV groot is. Wat ik hiermee wil zeggen: ook het UWV kan, ondanks haar grote betrokkenheid, fouten maken. Fouten die u veel geld kunnen kosten! Daarmee is controle nog belangrijker.

In deze Verzuimtips deel ik twee voorbeelden uit mijn eigen praktijk met u zodat u een indruk krijgt op welke wijze het mis kan gaan. Verder geef ik op 28 november a.s. een live-webinar over de Modernisering van de Ziektewet; verderop leest u meer hierover.

Fout 1: Toekenning Ziektewet-uitkering niet terecht. Schadepost werkgever: € 7.300

Mevrouw A heeft zich vijf dagen voor het einde van haar tijdelijke contract ziekgemeld bij haar werkgever X. Gezien de heel korte periode dat zij nog in dienst zou zijn, is zij niet meer gezien door de bedrijfsarts. Het UWV heeft haar per 2 maart 2012 een Ziektewet-uitkering toegekend. Werkgever X heeft hiervan met de “Nazendactie beslissingen 2012” bericht over ontvangen van het UWV. Omdat de werkgever zich afvroeg of de toerekening van de uitkering wel terecht was, heeft hij contact opgenomen met Wijzer in Verzuim.

Na een gesprek met de werkgever en bestudering van het dossier was er voldoende aanleiding om meer te willen weten over de gang van zaken. Op verzoek heeft het UWV het medisch dossier overlegd aan de arts-gemachtigde. Die concludeerde dat de beperkingen bij einde dienstverband niet anders waren dan bij de herstelmelding in december(!) 2012. Met andere woorden: er was geen ongeschiktheid voor het eigen werk waardoor de toekenning van de Ziektewet-uitkering onterecht was. Hiermee kan de toerekening aan de werkgever ook geen stand houden. Dit scheelt de werkgever € 7.300 op de gedifferentieerde premie ZW-flex 2014.

En fijn om te weten: het bezwaar dat de werkgever heeft ingesteld, heeft geen invloed op de reeds betaalde uitkering aan de werknemer.

Fout 2: No-riskstatus niet onderkend, schadepost werkgever: € 11.000

In deze casus heeft Wijzer in Verzuim een analyse gemaakt van de toegerekende Ziektewet-uitkering van mijnheer B aan werkgever Y. De werkgever wist dat de werknemer in het verleden al eens een WAO-uitkering had gehad. Echter, wanneer was hem onbekend. Daarom heeft Wijzer in Verzuim bezwaar aangetekend tegen de toerekening van de uitkering, met het standpunt dat er sprake is van een no-riskpolis.

Het UWV heeft het uitkeringsverleden hierop gecontroleerd en meldde dat er inderdaad sprake is van de no-risk-polis. Het bezwaar is niet-ontvankelijk verklaard omdat de werkgever geen belanghebbende blijkt te zijn. Het UWV heeft een proceskostenvergoeding toegekend, maar wat belangrijker is: de werkgever betaalt geen extra premie ZW-flex, begroot op € 11.000.

Webinar Modernisering Ziektewet

De nota’s van de gedifferentieerde premies zijn (bijna) binnen. U weet zeker dat u medio december een blauwe envelop ontvangt, maar kent u de inhoud ook? En hoe beïnvloedt u de kosten?

Omdat de Modernisering van de Ziektewet nog steeds veel vragen oproept bij werkgevers en casemanagers, laat ik u in het live-webinar zien wat de Modernisering van de Ziektewet inhoudt. Daarnaast ga ik dieper in op de manier waarop u bezwaar aan kunt tekenen. Om u in te schrijven, gaat u naar https://www.wijzerinverzuim.nl/webinar-modernisering-ziektewet-betaalt-u-niet-te-veel.

Graag tot donderdag de 28e!

Hartelijke groet,
Margreet Kühne
registercasemanager

2 thoughts on “Modernisering Ziektewet: Hoe u makkelijk te veel betaalt

  1. Pingback: WHK: Waanzinnig Hoge Kosten | Wijzer in Verzuim

  2. Pingback: WHK: Waanzinnig Hoge Kosten. Nieuwsgierig hoe hoog? | Wijzer in Verzuim

Reacties zijn gesloten.