Tagarchief: schadelastbeheersing

Betaalt u uw verkoper € 1.695 per uur?

Nee natúúrlijk niet hoor ik u denken! Zestien-honderd-vijf-en-negentig euro? Per uur? Wie is zo gek? En wie heeft zo veel geld over? Is die medewerker een topverkoper dan? Een miljoenendeal binnengeharkt met één telefoontje?

Niets van dat al! Voordat u míj voor gek verklaart, verwijs ik u graag naar onze overheid. In oktober 2012 hebben ze de Modernisering van de Ziektewet goedgekeurd waarbij het onmogelijke mogelijk is geworden.

Hoe zit dat dan?

David is vol goede moed gestart met zijn verkoopopleiding. Met op het eerste oog wat gezonde spanning is hij begonnen aan zijn outbound calls. Maar al snel groeien de opgelegde targetrealisatie, de tempodruk en op de koop toe de verbale agressie van de potentiële klanten hem boven de pet. Een ziekmelding is het gevolg.

Dat kost toch geen € 1.695 per uur?

Als je even niet oplet zeker wel. Zelfs als de werkgever het contract binnen de proeftijd niet verlengt. David blijkt een ernstige psychiatrische aandoening te hebben en blijft twee jaar ziek. Bij de WIA-beoordeling kent UWV hem een WGA-uitkering toe op basis van 80-100% arbeidsongeschiktheid.

Het gevolg

Naast de twee jaar loondoorbetaling is de werkgever ook nog eens 10 jaar lang verantwoordelijk voor de WGA-uitkering. Bij een bescheiden salaris van € 33.000 per jaar is de totale schadepost € 201.667 of meer.

Even terug naar de inspanningen van David; hij heeft 119 uur arbeid verricht. Waarvan wellicht maar een paar uurtjes effectief. Teruggerekend: € 1.694,68 per aanwezig uur.

3 tips om controle te houden over de verzuimkosten

Op deze manier is personeel welhaast onbetaalbaar. Om te voorkomen dat u misschien wel onterecht te veel betaalt, zijn er een aantal zaken die u moet controleren:

Is er een eerdere arbeidsongeschiktheidsdag?
Heeft u voor David recht op de no-riskpolis?
Is de WIA-beoordeling juist uitgevoerd?

En tot slot een bonustip:
Houd uw vinger aan de pols voor wat betreft herstel. Een volledige WGA-uitkering is per definitie een tijdelijke situatie. Immers óf de werknemer herstelt (deels) en krijgt een lager uitkeringspercentage óf de arbeidsongeschiktheid wordt duurzaam en de WGA wordt omgezet in IVA. Een IVA-uitkering komt niet voor rekening van de werkgever.

Meer tips en tricks

Er zijn meer mogelijkheden om de kosten van verzuim te verlagen of zelfs af te wenden. Heeft u een zieke tijdelijke werknemer en wilt u weten wat de risico’s zijn? Neem dan contact met mij op via 06-22243929.

Strategisch werken aan verzuimreductie

Verzuim verlagen kun je op verschillende manieren aanpakken, maar wat is voor uw organisatie de beste methode?

De basis van verzuimkostenbeheersing is een heldere verzuiminfrastructuur van uw organisatie. Zo kunt u beter bepalen welke acties en investeringen zinvol zijn om de verzuimkosten te verlagen.

Wat is een verzuiminfrastructuur eigenlijk? En hoe kunt u de verkregen inzichten strategisch inzetten? Daarover vertel ik u graag meer.

Wat is een verzuiminfrastructuur

De verzuiminfrastructuur van een bedrijf is een driedimensionale weergave van het verzuim binnen de organisatie. U verzamelt de verzuimgegevens en maakt rapportages op verschillende niveaus. U kunt denken aan:

√ verzuim naar verzuimduur
√ verzuim per afdeling
√ verzuim per beroepsgroep naar lengte dienstverband
√ verzuim per regio
√ verzuim naar geslacht en leeftijd

Uiteraard kunnen voor uw organisatie andere factoren een rol spelen waardoor een andere indeling wenselijk is. Wanneer u de verzuimgegevens op deze manier verzamelt en presenteert, krijgt u een scherp beeld van de werkelijke verzuimproblematiek. En pas dan kunt u gerichte acties inzetten om uw verzuimkosten te verlagen.

Hoe ziet een verzuiminfrastructuur eruit

Hieronder een uitgewerkt voorbeeld van de verzuiminfrastructuur naar verzuimduur. De analyse van de verzuimduur gaat als volgt: u splitst het verzuim uit naar kort, middellang, lang en extra lang verzuim.

Kort verzuim: <8 dagen
Middellang verzuim: 8-42 dagen
Lang verzuim: 43-365 dagen
Extra lang verzuim: >365 dagen

En soms, ja soms, kom je een werkgever tegen die werknemers langer dan twee jaar ziek laat zijn zonder dat er een WIA-keuring geweest is. Dat heet “te lang verzuim” en is per definitie onnodig. In een schema ziet dit er zo uit:

aantal verzuimdagen naar duur verzuim

aantal verzuimdagen

verzuim percentage

in % van totaal

directe verzuimkosten

kort verzuim

1.610

0,74%

12,95%

€ 161.000,00

middellang verzuim

1.217

0,56%

9,79%

€ 121.700,00

lang verzuim

6.769

3,11%

54,43%

€ 676.900,00

extra lang verzuim

2.060

0,95%

16,56%

€ 185.400,00

te lang verzuim (> 730 dagen)

781

0,36%

6,28%

€ 70.290,00

12.437

5,72%

100,00%

€ 1.215.290,00

Direct is duidelijk waar de hoogste kosten zitten, maar ook waar onnodig kosten gemaakt worden.

NB De directe verzuimkosten relateert u niet aan het verzuimpercentage vermenigvuldigd met het gemiddelde salaris. Een echt goede verzuiminfrastructuur koppelt de werkelijke salarisgegevens van de verzuimende werknemers aan hun eigen verzuimdagen.

Tip

Zet in uw verzuimoverzichten altijd het BSN van de werknemer. Als u daarnaast ook een salarislijst met BSN hebt, zijn deze gegevens heel makkelijk te koppelen via Excel.

Hoe zet u de verkregen informatie strategisch in

Een verzuiminfrastructuur laat zien welke knelpunten uw organisatie heeft als het gaat om verzuim. U ziet waar het meeste verzuim met de meeste kosten plaatsvindt. En zet hier nu eens het budget naast. Ziet u een verband tussen waar de kosten gemaakt worden en waar het verzuimbudget aan opgaat?

Zorg dat u altijd voldoende budget heeft om de benodigde acties uit de Wet verbetering poortwachter in te zetten. Als het budget al op is aan preventieve maatregelen waardoor u geen arbeidsdeskundig onderzoek meer in kunt zetten moet u zich afvragen of de organisatie de juiste prioriteiten stelt.

Tip

Leg altijd een relatie tussen de verzuimkosten en het arbobudget. Hou er rekening mee dat elk langdurig verzuimdossier maatwerk in re-integratie-inspanningen met zich meebrengt.

Neem gerust contact met mij op voor een heldere verzuiminfrastructuur van úw organisatie.

Liever zelf doen en toch een klein beetje hulp nodig? Meldt u zich dan aan voor de persoonlijke Workshop Verzuiminfrastructuur opzetten.

Bel 026-2022155
Mail naar info@wijzerinverzuim.nl
Of check onze contactpagina

Waarom een ZZP’er extra aantrekkelijk is

U heeft een tijdelijke opdracht waarvoor u een goed gekwalificeerde kandidaat zoekt. Tegenwoordig zult u vaak de keuze hebben uit meerdere goede kandidaten die aan het functieprofiel voldoen. En met het stijgend aantal ZZP’ers in Nederland is de kans steeds groter dat ook een ZZP’er bij u aan tafel komt voor een goed gesprek. Wat maakt deze ZZP’er nu extra aantrekkelijk voor u?

Financieel risico bij ziekte

Bij een tijdelijke klus loopt u veel minder financieel risico bij ziekte wanneer u een ZZP’er met een VAR-wuo inhuurt, dan wanneer u voor die opdracht een tijdelijke werknemer aanneemt.

Want wist u dat u als een werkgever tot 12 (!) jaar lang financieel verantwoordelijk bent voor uw zieke werknemers? En dat dit ook geldt:
voor werknemers die slechts een tijdelijk contract hebben en ziek uit dienst gaan?
zelfs als de tijdelijke werknemer maar 1 dag heeft gewerkt?

Dus waarom zou u iemand in loondienst nemen voor een tijdelijke taak? Het risico is enorm!

Nog twee aandachtspunten

U hoeft alleen te betalen voor een zieke ex-werknemer wanneer u meer dan 10 werknemers in dienst heeft. En een gewaarschuwd werkgever met meer dan 100 werknemers télt niet alleen voor twee; hij betáált ook voor twee. Door een gekke kronkel in de wet is de grote werkgever voorlopig zelfs twee euro voor elke euro uitkering kwijt. Gekker kan het niet worden…

Heeft u weleens een tijdelijke kracht in dienst gehad voor wie u nu de rekening gepresenteerd krijgt via de gedifferentieerde premienota Whk? Zou u met deze kennis eerder kiezen voor een ZZP’er? Ik ben benieuwd naar uw ervaringen!