Tag archieven: schadelastbeheersing

Appeltaart

Oh, als een kind zo blij.

Tot voor kort was ik, voorzichtig gezegd, nog niet zo bedreven in het fenomeen ‚Äúherzieningsverzoek‚ÄĚ. Of je nu bezwaar maakt voor een WGA-eigenrisicodrager of een publiek verzekerde, dat maakt natuurlijk niets uit. En het verzoek om uitvoer van een herbeoordeling, da‚Äôs ook niet zo verschillend.

Dus wat dat betreft was ik bij Wijzer in Verzuim redelijk snel ingewerkt.

Maar voor het herzieningsverzoek, en vooral de weg er naartoe, had ik qua inwerken net ietsje meer tijd nodig, gewoon omdat het nog niet als een jasje gegoten zit. Nu begrijp ik van mijn “baas”/collega /werkgever /prettig gestoord mens √©n voornaamgenoot Margreet, dat ik niet zo gek lang nodig heb gehad om er een beetje in te komen, maar het gaat mij natuurlijk nooit snel genoeg.

Hoe dan ook; heel blij verrast was ik dat de onderbouwing van mijn eerste eigen herzieningsverzoek blijkbaar voldoende was om voor onze klant, een grote werkgever die dus publiek (UWV-)verzekerd is voor de WGA, over 3 jaar een besparing te realiseren van ruim ‚ā¨ 106.000,=.

Zo leuk. Ik krijg hiervoor een maandelijks salaris, en dat is helemaal prima. Maar nu wacht ik dus op de appeltaart, dat kan er bij deze klant vast wel van af… ūüôā

Appeltaartje eten?

Neem gerust contact met mij op!

Bel 06-42079088
Mail naar m.schot@wijzerinverzuim.nl
Of check onze contactpagina

IVA na bezwaar

Recent hebben we namens een werkgever bezwaar aangetekend tegen de toekenning van een WGA-uitkering aan één van hun gewaardeerde werknemers.

Waarom bezwaar?

De werkgever was van mening dat de werknemer, ’totaal versleten’ zoals ze het zelf noemden, nooit meer aan het werk zou komen. Zeker gezien de respectabele leeftijd van 62 jaar. Een IVA-uitkering zou volgens de werkgever meer recht doen aan de situatie van de werknemer.

Bezwaarprocedure

Natuurlijk had de werkgever zelf bezwaar in kunnen dienen met als verweer hun eigen mening over de werknemer. Echter de werkgever wist dat met een goede medische en arbeidsdeskundige onderbouwing van het bezwaar de kans van slagen (lees: toekenning IVA-uitkering) groter zou zijn. Dus riepen ze de hulp van Wijzer in Verzuim in, wetend dat wij van UWV de bijzondere status van ‘professioneel rechtshulpverlener’ hebben.

Na het door ons ingediende pro forma bezwaar ontvingen we het volledige WIA-dossier, inclusief de medische gegevens. Hieruit bleek dat de verzekeringsarts van UWV de informatie van de behandelaar niet op de juiste wijze ge√Įnterpreteerd had.

In onze aanvullende gronden van bezwaar hebben we haarfijn uit de doeken gedaan dat de kans op herstel van arbeidsvermogen niet meer dan gering was. De bezwaarverzekeringsarts van UWV onderschreef dit en concludeerde alsnog dat er sprake is van duurzame arbeidsbeperkingen. De IVA-uitkering is toegekend.

Resultaat voor de werknemer

De werknemer krijgt tot aan de AOW-leeftijd een 5% hogere WIA-uitkering. In totaal is het extra inkomen zo’n ‚ā¨ 7.600 tot de AOW-datum. En wat misschien nog wel belangrijker is voor de werknemer: er is geen inkomensonzekerheid meer. Bij een WGA-uitkering blijft het spannend of je niet ooit nog eens beoordeeld wordt en wat dan het oordeel van UWV is over je uitkering.

Resultaat voor de werkgever

In tegenstelling tot een WGA-uitkering, wordt een IVA-uitkering niet doorbelast aan de werkgever. Omdat deze werkgever geen eigenrisicodrager is voor de WGA maar publiek verzekerd is bij UWV, vindt er over twee jaar geen verhoging van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (WHK) plaats. Deze premieverhoging zou tot 2027 duren op basis van een uitkeringslast van in totaal ‚ā¨ 111.500. Door indexering van de uitkering en de toepassing van een correctiefactor in de WHK-premie is de uiteindelijke besparing voor de werkgever n√≥g hoger.

Afronding

Na deze mooie uitkomst hebben we de werkgever nog blij gemaakt met de teruggave van de proceskostenvergoeding van ‚ā¨ 512. Al met al is de werkgever, die eerst wat sceptisch was over de investering in de bezwaarprocedure, enorm blij dat hij Wijzer in Verzuim ingeschakeld heeft!

Resultaat twee jaar later

Vandaag ontvingen we superleuke feedback van een klant die we twee jaar geleden hebben geholpen met de controle van de premienota Werkhervattingskas, en waar we natuurlijk de benodigde acties op hebben gezet:

“De premie was voor 2018 1,80% en voor 2019 is deze vastgesteld op 0,19%”

Op een loonsom van iets meer dan 10 miljoen betekent dit een premieverlaging van een slordige ‚ā¨ 160.000.

Het spreekt voor zich dat we supertrots zijn op dit resultaat!