Re-integratie met boter op ’t hoofd

Minister Asscher verklaarde tijdens de Commissievergadering SZW op 3 oktober 2013 dat de verzekeraar een belang heeft bij re-integratie. En dat de verzekeraar zich dus wel zal bekommeren om de re-integratie van gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers.

Laat mij u uit de droom helpen mijnheer Asscher

Niet voor niets hebben verzekeraars miljoenen verlies geleden op hun WGA-portefeuilles. Dat is echt niet geweest omdat ze zich zo druk hebben gemaakt om re-integratie. Hadden ze dat wel gedaan, waren de druiven minder zuur.

Uitkeringsfabriek wordt schademanager

Wel is een kentering gaande. Verzekeraars bewegen meer en meer van uitkeringsfabriek naar schademanager. Maar daarmee is mij nog steeds niet gezegd dat de re-integratie voor gedeeltelijk geschikte uitkeringsgerechtigden geborgd is. Verzekeraars hanteren – logischerwijs – het kosten/baten-principe. Levert re-integratie te weinig of niets op? Dan geen actie door de verzekeraar. En laten we wel wezen: zodra iemand door zijn loongerelateerde uitkering heen is, is er voor de verzekeraar geen besparing meer te halen door iemand aan het werk te krijgen.

Handhaving

Dus mijnheer Asscher, voor daadwerkelijke arbeidsondersteuning aan gedeeltelijk geschikten is het veel te kort door de bocht om te stellen dat de verzekeraar dit wel op zal pakken. Mijns inziens kunt u deze kwetsbare groep veel beter helpen door handhaving af te dwingen van artikel 42 Wet WIA: re-integratieplicht eigenrisicodrager.