Cofink WGA Quickscan

Wat kost 10 jaar verantwoordelijkheid voor de WGA-uitkering? Met de Cofink WGA QuickScan bepaalt u eenvoudig het WGA-belang van een dossier. Voor uzelf of voor uw WGA Eigenrisicoverzekeraar.

BeĆÆnvloed kosten

Inzicht in de totale kosten van arbeidsongeschiktheid geeft u mogelijkheden om te sturen op kosten:

  • U heeft direct inzichtelijk hoe de interventiekosten zich verhouden tot de WGA-lasten. U heeft verplichtingen om de zieke werknemer te re-integreren. Daarbij wordt niet meer van u gevraagd dan redelijk is. De re-integratie-inspanningen hoeven de bedrijfsvoering in financieel opzicht niet onevenredig te belasten.
  • Uw WGA Eigenrisicoverzekeraar heeft financieel belang bij het beperken van WGA-instroom. Deze verzekeraar heeft dus profijt van de inzet van een interventie. Een interventie die voor Ćŗw rekening komt. Daarom kunt u de verzekeraar vragen mee te betalen aan de interventie. Uw aanvraag voor een bijdrage aan een interventie komt sterker binnen met een goede financiĆ«le onderbouwing.

Technische specificaties

De berekening van het WGA-belang is onder andere gebaseerd op:
leeftijd
eerste ziektedag
oude salaris en huidige inkomsten
(resterende) duur WGA-uitkering
17% werkgeverslasten
F-factor