Cofink WGA Quickscan

Wat kost 10 jaar verantwoordelijkheid voor de WGA-uitkering? Met de Cofink WGA QuickScan bepaalt u eenvoudig het WGA-belang van een dossier. Voor uzelf of voor uw WGA Eigenrisicoverzekeraar.

Beïnvloed kosten

Inzicht in de totale kosten van arbeidsongeschiktheid geeft u mogelijkheden om te sturen op kosten:

  • U heeft direct inzichtelijk hoe de interventiekosten zich verhouden tot de WGA-lasten. U heeft verplichtingen om de zieke werknemer te re-integreren. Daarbij wordt niet meer van u gevraagd dan redelijk is. De re-integratie-inspanningen hoeven de bedrijfsvoering in financieel opzicht niet onevenredig te belasten.
  • Uw WGA Eigenrisicoverzekeraar heeft financieel belang bij het beperken van WGA-instroom. Deze verzekeraar heeft dus profijt van de inzet van een interventie. Een interventie die voor ├║w rekening komt. Daarom kunt u de verzekeraar vragen mee te betalen aan de interventie. Uw aanvraag voor een bijdrage aan een interventie komt sterker binnen met een goede financi├źle onderbouwing.

Technische specificaties

De berekening van het WGA-belang is onder andere gebaseerd op:
leeftijd
eerste ziektedag
oude salaris en huidige inkomsten
(resterende) duur WGA-uitkering
17% werkgeverslasten
F-factor