WHK

Klopt uw WHK-nota?

Jaarlijks ontvangt u in november de Beschikking Loonheffingen Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas (WHK) van de Belastingdienst.

Nota niet correct? U betaalt!

De WHK-nota is helaas niet altijd op de juiste gegevens gebaseerd. Daardoor is uw premie wellicht te hoog. Sinds de invoering van de BeZaVa in 2013 zijn de premies afhankelijk van de sector waarin uw bedrijf is ingedeeld en de totale loonsom.

Inspectie WHK-nota

Om te bepalen of u niet teveel betaalt, keurt Wijzer in Verzuim uw nota onder andere op de volgende onderdelen:

Zijn er vangnetters aan u doorbelast?
Is er een aansprakelijke derde?
Heeft iedereen die aan u doorbelast wordt, bij u gewerkt?
Is de werkgeversindeling juist?
Is de berekening van de WGA-uitkeringen juist?
Wanneer komt uw werknemer voor herbeoordeling in aanmerking?

Allemaal leuk om te doen, maar eerst maakt Wijzer in Verzuim een maatwerkberekening voor u zodat u weet wat uw financi√ęle belang is.

APK WHK

Neem contact op met Wijzer in Verzuim voor een vrijblijvende afspraak.

Bel 06-22243929
Mail naar info@wijzerinverzuim.nl
Of check onze contactpagina