Lidmaatschap RNVC

Om de kwaliteit van uw opdrachten te waarborgen, zijn de medewerkers van Wijzer in Verzuim aangesloten bij de beroepsvereniging van registercasemanagers (RNVC). De bij de RNVC aangesloten casemanagers zijn specialist op het terrein van de sociale zekerheid ten aanzien van verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Wanneer u kiest voor Wijzer in Verzuim, kiest u voor de meest actuele kennis over verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Actieve verzuimbegeleiding en kostenbeheersing

Kernbegrippen zijn een snelle en actieve verzuimbegeleiding en kostenbeheersing. Bij de begeleiding van zieke en arbeidsongeschikte medewerkers en het ontwikkelen van beleid op dit gebied in een organisatie bieden zij werkgevers en werknemers adequate en onafhankelijke deskundigheid.

Ethische gedragscode RNVC

Als lid van de RNVC onderschrijft Wijzer in Verzuim de Ethische gedragscode van harte. Het belangrijkste doel van de gedragscode is het waarborgen van ethisch verantwoord handelen door de registercasemanager.

Professionaliteit

Zorgvuldigheid staat voorop bij Wijzer in Verzuim. Wanneer u onverhoopt niet tevreden bent over de geleverde prestatie, laat dit dan alstublieft weten. Samen zoeken we naar een oplossing. Mocht dit niet leiden tot overeenstemming, kunt u de Klachtencommissie van de RNVC benaderen.

De Klachtencommissie van de RNVC is een voor de klager beschikbare en toegankelijke, onafhankelijke commissie, die belast is met het onderzoeken van en oordelen over klachten van betrokkenen. Meer hierover vindt u in het Klachtenreglement van de RNVC.