Modernisering Ziektewet – achtergronden

De Modernisering van de Ziektewet heeft grote gevolgen voor organisaties bij wie weleens een werknemer ziek uit dienst is gegaan. Vanaf 2014 betaalt u een extra premie voor uw zieke ex-werknemers. Of de werknemer nu 1 dag, 10 maanden of 16 jaar voor u heeft gewerkt maakt hierbij geen verschil.

Wie zijn de vangnetters

Een vangnetter is een zieke:
werknemer wiens dienstverband is be√ęindigd op bedrijfseconomische gronden
werknemer met een bepaalde tijd contract van wie de arbeidsovereenkomst is be√ęindigd
flexwerker
uitzendkracht
oproepkracht
werkloze
werknemer die is ontslagen wegens het niet-voldoen aan de ziekteverzuimverplichtingen
werknemer met wie het dienstverband wegens een verstoorde relatie is be√ęindigd

Buiten beschouwing blijven zwangerschap, orgaandonoren en no-riskers.

Veel voorkomende vragen werkgevers

Weten welke controles u moet doen op de Ziektewet-uitkeringen die voor uw rekening komen, is belangrijk om onnodige kosten te voorkomen. De Modernisering van de Ziektewet roept veel vragen op bij werkgevers, bijvoorbeeld:
Ben ik ook verantwoordelijk voor de zieke werknemer die door een reorganisatie uit dienst gaat?
De werknemer had ook nog een ander dienstverband, welk deel is voor mij?
Mijn ex-werknemer is kort na uitdiensttreding ziek geworden, moet ik nu ook betalen?
Er is een aansprakelijke derde, is de rekening toch voor mij?
Wat als ik iemand op staande voet ontslagen heb en die heeft zich ziek gemeld?

Antwoord op deze vragen is niet eenvoudig te geven en is afhankelijk van een aantal factoren. Diepgaande kennis van de Modernisering Ziektewet is vereist om te weten voor wie u nog 12 (!) jaar aansprakelijk kunt zijn.

Modernisering Ziektewet in beeld

BeZaVa op hoofdlijnen

  • Vanaf 1 januari 2014 geldt premiedifferentiatie in de Ziektewet: werkgevers betalen voortaan een hogere premie als er meer van hun werknemers met een tijdelijk dienstverband in de Ziektewet (of WIA) komen
  • Grote werkgevers worden vanaf 2016 ook financieel verantwoordelijk voor de WGA-lasten van de ZW vangnetters
  • Wijziging ziektewetcriterium: UWV beoordeelt na √©√©n jaar ziekte of iemand die het eigen werk niet meer kan doen, wel ander werk kan verrichten. Die beoordeling is nu pas na twee jaar
  • De invoering van de arbeidsverledeneis, waarbij de hoogte en duur van de Ziektewetuitkering afhankelijk is van het aantal jaren dat iemand heeft gewerkt, wordt niet ingevoerd. Dit is overeengekomen in het Sociaal Akkoord van april 2013 en op 3 oktober 2013 nog eens bevestigd door Minister Asscher. Zo wordt geborgd dat werknemers met een flexibel arbeidscontract tijdens ziekte een uitkering hebben die in hoogte vergelijkbaar is met werknemers met een vast contract. Sociale partners blijven ervoor verantwoordelijk dat minder mensen een beroep doen op de WIA.

Meer weten over de Modernisering Ziektewet?

Voor een goede voorbereiding op de Modernisering van de Ziektewet neemt u contact op met Wijzer in Verzuim.

Bel 06-22243929
Mail naar info@wijzerinverzuim.nl
Of check onze contactpagina