Modernisering Ziektewet

De Modernisering van de Ziektewet heeft grote gevolgen voor organisaties bij wie weleens een werknemer ziek uit dienst is gegaan. Vanaf 2014 betalen werkgevers namelijk een extra premie aan de Belastingdienst voor zieke ex-werknemers. Of de werknemer nu 1 dag, 10 maanden of 16 jaar voor uw bedrijf heeft gewerkt maakt hierbij geen verschil.

Hoe werkt dat dan?

Dat hangt ervan af of u eigenrisicodrager bent of publiek verzekerd bij UWV.

Eigenrisicodrager
Bent u eigen risicodrager voor de Ziektewet of WGA, betaalt u de uitkeringen voor uw (ex-)werknemers.
– als Ziektewet-eigenrisicodrager betaalt u de Ziektewetuitkering rechtstreeks aan de verzekerde
– als WGA-eigenrisicodrager betaalt UWV de WGA-uitkering aan de (ex-)werknemer en verhaalt deze uitkering meteen op u. Hiervoor ontvangt u een maandelijkse nota met specificatie, die u dan weer aan uw WGA-eigenrisicodragersverzekeraar doorstuurt voor vergoeding.

Bij eigenrisicodragerschap zorgt de verzekeraar of uitvoerder meestal voor controle en schadelastbeheersing.

Publiek verzekerd
Wanneer u publiek verzekerd bent, betaalt u een opslag op de premie Werkhervattingskas. Voor elke euro uitkering in enig jaar, betaalt u als grote werkgever twee jaar later zo’n 1 euro en 42 cent. Daarom is het van belang om te weten of de grondslagen die de Belastingdienst voor deze opslag hanteert, gebaseerd zijn op de juiste gegevens.

Controleren is beter dan te veel betalen

Hoewel UWV naar beste kunnen uitvoering geeft aan de wet, zijn fouten niet uitgesloten. Zo mogen bepaalde groepen werknemers niet ten laste van de werkgever komen. De praktijk wijst uit dat de administratie van UWV op dit punt nog weleens rammelt. En daardoor verkeerd bij de Belastingdienst in de premiegrondslagen voor de Werkhervattingskas terecht komen. Dit kan √ļ geld kosten, soms tot wel tienduizenden euro‚Äôs.

Controle zelf uitvoeren

Om te voorkomen dat u onnodig te veel betaalt, biedt Wijzer in Verzuim u graag een e-boek aan zodat u de 7 stappen voor controle van de premie zelf kunt zetten. Voor deskundige hulp bij de controle van de toerekeningen én het aantekenen van bezwaar schakelt u de expertise van Wijzer in Verzuim in.

Veel voorkomende vragen werkgevers

Weten welke controles u moet doen op deze beschikkingen is belangrijk om onnodige kosten te voorkomen. De Modernisering van de Ziektewet roept veel vragen op bij werkgevers, bijvoorbeeld:

Ben ik ook verantwoordelijk voor de zieke werknemer die door een reorganisatie uit dienst gaat?
De werknemer had ook nog een ander dienstverband, welk deel is voor mij?
Mijn ex-werknemer is kort na uitdiensttreding ziek geworden, moet ik nu ook betalen?
Er is een aansprakelijke derde, is de rekening toch voor mij?
Wat als ik iemand op staande voet ontslagen heb en die heeft zich ziek gemeld?

Antwoord op deze vragen is niet eenvoudig te geven en is afhankelijk van een aantal factoren. Diepgaande kennis van de Modernisering Ziektewet is vereist om te weten voor wie u nog 12 (!) jaar aansprakelijk kunt zijn.

Het gaat om forse bedragen. Daarom is het belangrijk dat u de toekenningsbeschikkingen controleert en de eventuele fouten van het UWV eruit haalt. Anders loopt u het risico dat een onterecht toegerekende uitkering u tienduizenden euro’s kost. Dat dit geen overbodige luxe is: bij de gedifferentieerde premie van de WGA zijn regelmatig fouten ontdekt.

Heeft u een specifieke situatie waarover u twijfelt? Neem contact op.

Maak tijdig bezwaar

Binnen 6 weken na ontvangst van een UWV-beslissing moet u bezwaar hebben aangetekend bij het UWV.

Reserveer n√ļ de controle van uw beschikkingen

De tijd om bezwaar in te dienen is kort en de expertise in deze materie is schaars. Wijzer in Verzuim beschikt over de kennis om deze controle adequaat uit te voeren en u te helpen bij het bezwaar.

controle Ziektewet- en WGA-beschikkingen