Tagarchief: casemanagement

Waarom ik doe wat ik doe

2014 was voor mij een bijzonder jaar. Ik heb ontdekt waaróm ik doe wat ik doe. Met de feestdagen in het vooruitzicht, met misschien wat momenten van bezinning, leg ik dat graag uit.

Sociale Zekerheid vind ik iets om zuinig op te zijn. Het vangnet zoals we dat kennen in Nederland, is een groot goed. Als je door beperkingen niet meer in staat bent om in je eigen inkomen te voorzien, is het voor mij logisch dat je niet in de kou komt te staan.

Voor niets gaat de zon op, dus de financiering van dit vangnet komt uit de lengte of uit de breedte. Voor een groot deel zijn de werkgevers van deze niet te benijden groep mensen financieel verantwoordelijk. Dat betekent nogal wat …

Je kunt zomaar € 150.000 kwijt zijn aan je arbeidsongeschikte (ex-)werknemer. Het is voor mij dan ook niet meer dan logisch dat je wel wilt weten of je hier terécht voor betaalt. Is de werknemer echt niet in staat om in zijn inkomen te voorzien? En is het wel terecht dat je individueel aangeslagen wordt? Zou het niet uit een collectief potje moeten komen?

Mijn drijfveer is om alle onrechtvaardigheden te filteren en terug te leggen waar het hoort. Met respect voor wet- en regelgeving, werkgever én werknemer. En daarnaast uit te kunnen leggen waarom je verantwoordelijk bent. Ook al kost het een hoop geld en kan het nog steeds onrechtvaardig vóelen.

Werken vanuit de waarden rechtvaardigheid, integriteit en respect is voor mij essentieel. Misschien delen wij deze waarden, en is dat de reden dat we op elkaars pad komen.

Ik wens je sfeervolle Kerstdagen met fijne mensen om je heen en een gelukkig en gezond 2015!

Hartelijke groet,
Margreet Kühne

7 stappen om uw premienota Whk te controleren

Ik kan het niet vaak genoeg herhalen … de Modernisering van de Ziektewet heeft grote gevolgen voor organisaties bij wie weleens een werknemer ziek uit dienst is gegaan. Vanaf 2014 betalen werkgevers namelijk een extra premie aan de Belastingdienst voor zieke ex-werknemers. Of de werknemer nu 1 dag, 10 maanden of 16 jaar voor uw bedrijf heeft gewerkt maakt hierbij geen verschil.

Een voorbeeld

Een werkgever in de zakelijke dienstverlening heeft een contract met een werknemer na 12 dagen beëindigd. De werknemer functioneerde waardeloos, en zijn ziekmelding was voor de werkgever reden genoeg om het dienstverband tijdens de proeftijd op te zeggen. De werknemer heeft daarna gedurende twee maanden een Ziektewet-uitkering ontvangen van het UWV.

In 2014 wordt deze werkgever geconfronteerd met een hogere gedifferentieerde premie Whk (Werkhervattingskas). Extra kostenpost: € 9.900. Dit is de rekening voor 12 dagen werk van een niet-functionerende werknemer!

Controleren is beter dan te veel betalen

Hoewel het UWV zich goed heeft voorbereid op de uitvoering van de Modernisering van de Ziektewet, zijn fouten niet uitgesloten. Zo mogen bepaalde groepen werknemers niet ten laste van de werkgever komen. De praktijk wijst uit dat de administratie van het UWV op dit punt rammelt. Dit kan ú geld kosten, soms tot wel tienduizenden euro’s.

E-boek: “7 stappen om uw premienota Whk te controleren”

Tussen 18 en 24 december 2013 ontvangt u van de Belastingdienst de “Beschikking gedifferentieerde premie Whk (Werkhervattingskas)”. Het gaat om forse bedragen, dus het is raadzaam de beschikking goed te controleren en eventuele fouten eruit te halen. Anders loopt u het risico dat een onterecht toegerekende uitkering u duizenden euro’s kost.

Om u te helpen, heeft Wijzer in Verzuim voor u een e-boek met een 7-stappen-plan ontwikkeld zodat u de controle zelf uit kunt voeren.

Schrijf u in voor de Verzuimtips van Wijzer in Verzuim en ontvang het e-boek “7 stappen om uw premienota Whk te controleren”. Zo weet u welke 7 controles u moet uitvoeren om niet te veel te betalen.

Ook is er nog plaats in het webinar van 19 december a.s.; inschrijven kan tot en met vandaag!

Waarom een Ziektewet-uitkering 2x zo duur uitvalt

uitroeptekenSinds de invoering van de BeZaVa ofwel Modernisering van de Ziektewet betaalt de laatste werkgever de Ziektewet-uitkering van haar ex-werknemers.

Voor een uitkering van € 16.000 zijn de lasten voor de werkgever € 32.000!

Hoe gaat dat precies in z’n werk

Na het einde van het dienstverband Lees verder