Toeslagenwet

Wanneer uw werknemer recht heeft op een WIA-uitkering, is de kans aanwezig dat het totale gezinsinkomen lager wordt dan het sociaal minimum. Uw werknemer kan dan een aanvulling tot het sociaal minimum uit de Toeslagenwet aanvragen. Het eventuele spaargeld blijft hierbij, anders dan in de Bijstand, buiten beschouwing.

Sociaal minimum

Voor samenwonenden of gehuwden:
100% van het minimumloon

Voor alleenstaande ouders:
90% van het minimumloon

Voor alleenstaanden vanaf 23 jaar:
70% van het minimumloon

Het minimumloon bedraagt ‚ā¨ 24.832,80 (januari 2024).