WIA: IVA en WGA

Hier vindt u een korte beschrijving van de WIA, IVA en WGA. Wilt u meer weten over de gevolgen van de WIA voor úw organisatie, lees dan hier verder.

WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

De WIA is een regeling voor als uw werknemer langer dan twee jaar ziek is en daardoor (een deel van) zijn inkomen verliest. Het UWV bepaalt of er sprake is van arbeidsongeschiktheid en in welke mate. Leidend is wat uw werknemer nog wél kan met zijn beperkingen. Ook stelt het UWV de uitkering vast waar hij recht op heeft. De WIA kent twee soorten uitkeringen: de IVA en de WGA.

IVA: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten

Als uw werknemer ‘volledig en duurzaam arbeidsongeschikt’ is, heeft hij recht op een IVA-uitkering. ‘Duurzaam’ houdt in dat er slechts een geringe kans op herstel is.

Hoogte IVA-uitkering
De hoogte van de IVA-uitkering is 75% van het laatstverdiende loon tot maximaal 75% van ‚ā¨ 71.628 (januari 2024). De uitkering loopt uiterlijk tot de pensioenleeftijd.

WGA: Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten

Uw werknemer heeft recht op een WGA-uitkering als hij meer dan 35%, maar minder dan 80% arbeidsongeschikt is. Ook als hij 80%-100% arbeidsongeschikt is maar er is een kans op herstel, heeft hij recht op een WGA-uitkering. Voor het bepalen van de hoogte van de WGA-uitkering is het belangrijk of uw werknemer nog voldoende werkt.

Hoogte WGA-uitkering bij voldoende werken
Zodra uw werknemer minimaal de helft van wat hij nog kan verdienen met zijn beperkingen ook daadwerkelijk verdient, heeft hij recht op een WGA loonaanvulling.

Hoogte WGA-uitkering bij onvoldoende werken
Als uw werknemer minder dan de helft verdient van wat hij nog kán verdienen met zijn beperkingen, ontvangt hij een WGA vervolguitkering. Dra-ma-tisch, want de vervolguitkering is slechts een percentage van het minimumloon. Het minimumloon bedraagt ‚ā¨ 24.832,80 (januari 2024).

Voorbeelden WIA-uitkering

Toeslagenwet

Als uw werknemer door zijn arbeidsongeschiktheid onder het sociaal minimum komt, heeft hij eventueel recht op een uitkering uit de Toeslagenwet.