Wat betekent de WIA voor u

De financi√ęle druk van de WIA is groot. Ook procesmatig heeft de WIA een grote impact op uw bedrijfsvoering. Zo bent u 10 jaar lang financieel verantwoordelijk voor de WGA-lasten van uw (ex-)werknemer. Wanneer u eigenrisicodrager voor de WGA bent, komen daar nog eens re-integratieverplichtingen bovenop.

Doorbelasting WGA-lasten

Voor de verplichting om de WGA-uitkeringen van uw (ex-)werknemers te betalen, bent u verzekerd. Dit kan op twee manieren: publiek via het UWV of privaat bij een verzekeraar. Bij het UWV betaalt u een gedifferentieerde WGA-premie. Wanneer u privaat verzekerd bent, bent u eigenrisicodrager voor de WGA. Ook bent u dan tien jaar lang verantwoordelijk voor de re-integratie van WGA-gerechtigden.

Publiek verzekerd via het UWV

Wanneer u publiek verzekerd bent via het UWV, betaalt u een gedifferentieerde premie voor de WGA. Deze premie kent een minimum en een maximum en is afhankelijk van uw eigen gerealiseerde WGA-instroom. Elk jaar stelt het UWV de gedifferentieerde premie opnieuw vast.

Privaat verzekerd via een verzekeraar

Wanneer u eigenrisicodrager voor de WGA bent, betaalt u geen WGA-gedifferentieerde premie meer aan het UWV. In plaats hiervan betaalt u een verzekeringspremie aan de private verzekeraar. Deze premie kan (veel) lager uitpakken dan de gedifferentieerde premie van het UWV.

Premie WGA-eigenrisicodragersverzekering

De verzekeraar bepaalt aan de hand van het risico welke premie u betaalt. Deze premie staat tijdens de looptijd van de polis vast. U weet dus precies waar u aan toe bent.

Afkoopsom bestaande WGA-uitkeringen

De verzekeringspremie geldt alleen voor het risico van de werknemers die ziek worden n√° ingangsdatum van de verzekering. Wanneer u eigenrisicodrager voor de WGA wordt, betaalt u direct de uitkeringen voor uw WGA-gerechtigde (ex-)werknemers zelf. Deze verplichting kunt u afkopen door het storten van een afkoopsom aan de verzekeraar. De verzekeraar betaalt dan de uitkering.

Eigenrisicodrager WGA worden?

Hiervoor is het van belang dat u uw arbeidsongeschikte (ex-)werknemers goed in beeld heeft. Ook is het zinvol om te onderzoeken of er werknemers zijn die wellicht in aanmerking komen voor de IVA. Voor IVA-gerechtigden bent u namelijk niet verantwoordelijk voor betaling van de uitkering.

Re-integratieverplichting als WGA-eigenrisicodrager

Premie is niet het enige waar u op moet letten in uw overweging om eigenrisicodrager voor de WGA te worden. De wet bepaalt dat u als eigenrisicodrager ook verantwoordelijk bent voor de re-integratie van uw arbeidsongeschikte (ex-)werknemer. Veelal geeft uw verzekeraar invulling aan deze verplichting.

Uw verzekeraar helpt, √ļ blijft verantwoordelijk!

Omdat de verantwoordelijkheid voor de re-integratie wél bij u blijft liggen, is het verstandig toe te zien op de re-integratieinspanningen die uw verzekeraar levert. U wilt immers niet het risico lopen dat een (ex-)werknemer u aansprakelijk stelt voor zijn extra inkomensverlies doordat hij geen inkomen uit arbeid heeft.

Hoe groot de gevolgen zijn voor uw werknemer indien hij geen inkomen heeft naast zijn WGA-uitkering rekent u hier uit.

Co-financiering verzekeraar

Omdat de WGA-verzekeraar een belang heeft om uw werknemer uit de WIA te houden, is hij ook vaak bereid in de eerste twee jaar van ziekte een bijdrage te geven aan interventies zoals bedrijfsmaatschappelijk werk, mediation of multidisciplinaire behandeltrajecten. Wijzer in Verzuim maakt het financi√ęle belang voor de verzekeraar inzichtelijk met de Cofink WGA-QuickScan¬©.