Strategisch werken aan verzuimreductie

Verzuim verlagen kun je op verschillende manieren aanpakken, maar wat is voor uw organisatie de beste methode?

De basis van verzuimkostenbeheersing is een heldere verzuiminfrastructuur van uw organisatie. Zo kunt u beter bepalen welke acties en investeringen zinvol zijn om de verzuimkosten te verlagen.

Wat is een verzuiminfrastructuur eigenlijk? En hoe kunt u de verkregen inzichten strategisch inzetten? Daarover vertel ik u graag meer.

Wat is een verzuiminfrastructuur

De verzuiminfrastructuur van een bedrijf is een driedimensionale weergave van het verzuim binnen de organisatie. U verzamelt de verzuimgegevens en maakt rapportages op verschillende niveaus. U kunt denken aan:

√ verzuim naar verzuimduur
√ verzuim per afdeling
√ verzuim per beroepsgroep naar lengte dienstverband
√ verzuim per regio
√ verzuim naar geslacht en leeftijd

Uiteraard kunnen voor uw organisatie andere factoren een rol spelen waardoor een andere indeling wenselijk is. Wanneer u de verzuimgegevens op deze manier verzamelt en presenteert, krijgt u een scherp beeld van de werkelijke verzuimproblematiek. En pas dan kunt u gerichte acties inzetten om uw verzuimkosten te verlagen.

Hoe ziet een verzuiminfrastructuur eruit

Hieronder een uitgewerkt voorbeeld van de verzuiminfrastructuur naar verzuimduur. De analyse van de verzuimduur gaat als volgt: u splitst het verzuim uit naar kort, middellang, lang en extra lang verzuim.

Kort verzuim: <8 dagen
Middellang verzuim: 8-42 dagen
Lang verzuim: 43-365 dagen
Extra lang verzuim: >365 dagen

En soms, ja soms, kom je een werkgever tegen die werknemers langer dan twee jaar ziek laat zijn zonder dat er een WIA-keuring geweest is. Dat heet “te lang verzuim” en is per definitie onnodig. In een schema ziet dit er zo uit:

aantal verzuimdagen naar duur verzuim

aantal verzuimdagen

verzuim percentage

in % van totaal

directe verzuimkosten

kort verzuim

1.610

0,74%

12,95%

€ 161.000,00

middellang verzuim

1.217

0,56%

9,79%

€ 121.700,00

lang verzuim

6.769

3,11%

54,43%

€ 676.900,00

extra lang verzuim

2.060

0,95%

16,56%

€ 185.400,00

te lang verzuim (> 730 dagen)

781

0,36%

6,28%

€ 70.290,00

12.437

5,72%

100,00%

€ 1.215.290,00

Direct is duidelijk waar de hoogste kosten zitten, maar ook waar onnodig kosten gemaakt worden.

NB De directe verzuimkosten relateert u niet aan het verzuimpercentage vermenigvuldigd met het gemiddelde salaris. Een echt goede verzuiminfrastructuur koppelt de werkelijke salarisgegevens van de verzuimende werknemers aan hun eigen verzuimdagen.

Tip

Zet in uw verzuimoverzichten altijd het BSN van de werknemer. Als u daarnaast ook een salarislijst met BSN hebt, zijn deze gegevens heel makkelijk te koppelen via Excel.

Hoe zet u de verkregen informatie strategisch in

Een verzuiminfrastructuur laat zien welke knelpunten uw organisatie heeft als het gaat om verzuim. U ziet waar het meeste verzuim met de meeste kosten plaatsvindt. En zet hier nu eens het budget naast. Ziet u een verband tussen waar de kosten gemaakt worden en waar het verzuimbudget aan opgaat?

Zorg dat u altijd voldoende budget heeft om de benodigde acties uit de Wet verbetering poortwachter in te zetten. Als het budget al op is aan preventieve maatregelen waardoor u geen arbeidsdeskundig onderzoek meer in kunt zetten moet u zich afvragen of de organisatie de juiste prioriteiten stelt.

Tip

Leg altijd een relatie tussen de verzuimkosten en het arbobudget. Hou er rekening mee dat elk langdurig verzuimdossier maatwerk in re-integratie-inspanningen met zich meebrengt.