Sectoren volgens de Werkhervattingskas (WHK)

In de Werkhervattingskas onderscheiden we de volgende sectoren:

1 Agrarisch bedrijf
2 Tabakverwerkende industrie
3 Bouwbedrijf
4 Baggerbedrijf
5 Hout en emballage-industrie
6 Timmerindustrie
7 Meubel- & orgelbouwindustrie
8 Groothandel in hout
9 Grafische industrie
10 Metaalindustrie
11 Electrotechnische industrie
12 Metaal- en technische bedrijfstakken
13 Bakkerijen
14 Suikerverwerkende industrie
15 Slagersbedrijven
16 Slagers overig
17 Detailhandel en ambachten
18 Reiniging
19 Grootwinkelbedrijf
20 Havenbedrijven
21 Havenclassificeerders
22 Binnenscheepvaart
23 Visserij
24 Koopvaardij
25 Vervoer KLM
26 Vervoer NS
27 Vervoer posterijen
28 Taxivervoer
29 Openbaar vervoer
30 Besloten busvervoer
31 Overig personenvervoer
32 Overig goederenvervoer
33 Horeca algemeen
34 Horeca catering
35 Gezondheid
38 Banken
39 Verzekeringswezen
40 Uitgeverij
41 Groothandel I
42 Groothandel II
43 Zakelijke Dienstverlening I
44 Zakelijke Dienstverlening II
45 Zakelijke Dienstverlening III
46 Zuivelindustrie
47 Textielindustrie
48 Steen-, cement-, glas- en keramische industrie
49 Chemische industrie
50 Voedingsindustrie
51 Algemene industrie
52 Uitzendbedrijven
53 Bewakingsondernemingen
54 Culturele instellingen
55 Overige takken van bedrijf en beroep
56 Schildersbedrijf
57 Stukadoorsbedrijf
58 Dakdekkersbedrijf
59 Mortelbedrijf
60 Steenhouwersbedrijf
61 Overheid, onderwijs en wetenschappen
62 Overheid, rijk, politie en rechterlijke macht
63 Overheid, defensie
64 Overheid, provincies en gemeenten
65 Overheid, openbare nutsbedrijven
66 Overheid, overige instellingen
67 Werk en (re)Integratie
68 Railbouw
69 Telecommunicatie